§ 6 Monitoimiauton hankinta Tampereen seudun ammattiopistoon

Lataa  Kuuntele 

TRE:446/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

11.4.2018

Päätöksen tekijä

Koulutusalajohtaja, Tekniikka ja teollisuus, Toisen asteen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Vesa Helminen, puh. 050 5870121, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Koulutusalajohtaja Vesa Kalliomäki, puh. 040 8004627, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) pyysi tarjouksia tekniikka ja teollisuus koulutusalan, sähköalan opetuskäyttöön tulevasta käytetystä ja rekisteröidystä autosta tarjouspyynnössä eritellyn mukaisesti.

Aiempi hankinta keskeytettiin koulutusalajohtajan päätöksellä § 3 19.3.2018, jonka jälkeen tarjouspyyntöön tehtiin tarvittavat muutokset ja hankinta kilpailutettiin pienhankintana uudelleen.

Hankinnan ennakoitu arvo alitti julkisista hankinnoista säädetyn lain (1397/2016) 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, jolloin hankintalakia ei sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. Hankinta kilpailutettiin Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaisesti. Hankintamenettelynä oli rajoitettu menettely.

Tarjouspyyntö lähetettiin 21.3.2018 sähköpostitse viidelle (5) potentiaaliselle tarjoajayritykselle: Koskin Automyynti Oy, Levorannan Autoliike Oy, Pirkanmaan Hyötyautot Oy, ST-Autokeskus Oy ja Ysitien Auto Oy.

Tarjouksen jätti määräaikaan 5.4.2018 klo 16.00 mennessä Ysitien Auto Oy. Tarjous tarkastettiin laadun arviointiperusteiden osalta ja tarjous todettiin sekä hinnaltaan että laadultaan hyväksyttäväksi.

Esitetään hankittavaksi Ysitien Auto Oy tarjoama 1+8 paikkainen ajoneuvo Ford Transit 350 Diesel L3H2, vm 2015. Auto rekisteröidään myyntihetkellä. Ajoneuvon kokonaishinta on 30 000 euroa (alv 0 %), rekisteröitynä ja katsastettuna, sisältäen tarjouspyynnössä ja tarjouksessa ilmoitetut varusteet.

Hankinnan kustannukset kohdennetaan investointien kustannuspaikalle IO1340_18_01_02_04.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen seudun ammattiopistossa.

Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

 

Päätös

Tekniikka ja teollisuus koulutusalan, sähköalan opetuskäyttöön hankitaan esityksen mukaisesti Ysitien Auto Oy:n (Y-tunnus 104895-6) tarjoama ajoneuvo Ford Transit 350 Diesel L3H2, vm 2015, tarjouksen mukaiseen kokonaishintaan 30 000 euroa (alv 0 %).

Hankinnan kustannukset kohdennetaan investointien kustannuspaikalle IO1340_18_01_02_04.

Hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun kirjallinen tilaus on tehty.

Allekirjoitus

Koulutusalajohtaja Vesa Kalliomäki

Organisaatiotieto

Tampere