§ 3 Pikkubussin hankinnan keskeyttäminen Tampereen seudun ammattiopistossa

Lataa  Kuuntele 

TRE:446/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

19.3.2018

Päätöksen tekijä

Koulutusalajohtaja, Tekniikka ja teollisuus, Toisen asteen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Vesa Helminen, puh. 050 5870121, etunimi.sukunimi@tampere

Lisätietoja päätöksestä

Koulutusalajohtaja Vesa Kalliomäki, puh. 040 8004627, etunimi.sukunimi@tampere

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) pyysi tarjouksia tekniikka ja teollisuus -koulutusalan, sähköalan opetuskäyttöön tulevasta käytetystä ja rekisteröidystä 1+8 paikkaisesta  henkilöautosta, ns. pikkubussista, tarjouspyynnössä eritellyn mukaisesti.

Hankinnan ennakoitu arvo alitti julkisista hankinnoista säädetyn lain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, jolloin hankintalakia ei sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. Kyseessä on pienhankinta, joka kilpailutettiin Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaisesti.

Tarjouspyyntö lähetettiin 22.1.2018 sähköpostitse viidelle (5) potentiaaliselle tarjoajayritykselle: Kamux Suomi Oy, Koskin Automyynti Oy, Levorannan Autoliike Oy, Pirkanmaan Hyötyautot Oy ja ST-Autokeskus Oy.  Kaikki muut jättivät tarjouksen määräaikaan 31.1.2018 klo 16.00 mennessä paitsi Kamux Suomi Oy, joka ei jättänyt tarjousta lainkaan.

Tarjousten jättövaiheessa todettiin, että tarjouspyyntöön on tarpeen tehdä muutoksia ja tarkennuksia hankinnan kohteen vaatimusten osalta, koska kyseisen tarjouspyynnön vaatimuksilla ei ole mahdollista saada koulutusalan tarpeiden mukaista ajoneuvoa. Tämän vuoksi esitetään, että hankinta keskeytetään, tarjouspyyntöön tehdään tarvittavat muutokset ja korjaukset, ja hankinta kilpailutetaan pienhankintana uudelleen.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen seudun ammattiopistossa.

Päätös

Tekniikka ja teollisuus -koulutusalan, sähköalan pikkubussin hankinta keskeytetään, tarjouspyyntöön tehdään tarvittavat muutokset ja korjaukset, ja hankinta kilpailutetaan pienhankintana uudelleen.

Allekirjoitus

Koulutusalajohtaja Vesa Kalliomäki

Organisaatiotieto

Tampere