§ 1 Shampoosäiliön suorahankinta prosessiteollisuuden alalle Tampereen seudun ammattiopistoon

Lataa  Kuuntele 

TRE:928/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

31.1.2018

Päätöksen tekijä

Koulutusalajohtaja, Tekniikka ja teollisuus, Toisen asteen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Ari Holsti, puh. 050 4418812, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Koulutusalajohtaja Vesa Kalliomäki, puh. 040 8004627, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun tekniikan ja teollisuuden koulutusalalle, prosessiteollisuuden alan opetuskäyttöön on tarve hankkia shampoosäiliö.

Hankinnan arvo alittaa julkisista hankinnoista säädetyn lain (1397/2016) 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, jolloin hankintalakia ei sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. Kyseessä on pienhankinta, johon sovelletaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta.

Koulutusalalla on tehty markkinakartoitusta koulutusalan tarpeen mukaisista shampoosäiliöistä ja todettu ettei sellaisia ole valmiina markkinoilla myynnissä. Kyseessä on pilot-laitteisto, joka suunnitellaan yhdessä yrityksen kanssa. Koska kyseessä on laite, jota ei ole todennäköisesti muualta saatavissa, ei kilpailuttamista arvioitu tarkoituksenmukaiseksi. Tarjousta pyydettiin Tankki Oy:ltä, jolla on huolto-, varaosa- ja tekninen tuki Suomessa.

Tankki Oy:ltä on saatu 14.12.2017 tarjous 15 l shampoosäiliöstä kokonaishintaan 21 900 euroa (alv 0 %) sisältäen toimituksen.

Suorahankinnalle on olemassa Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukainen peruste, joten edellä mainitun perusteella shampoosäiliö esitetään hankittavaksi Tankki Oy:ltä.

Hankinnan kustannukset kohdennetaan kustannuspaikalle 134782, prr-osa IO1340_18_01_05_20.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen seudun ammattiopistossa.

Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Tredun prosessiteollisuuden opetuksen käyttöön hankitaan shampoosäiliö esityksen mukaisesti Tankki Oy:ltä (Y-tunnus 0631602-2).

Hankinnan kustannukset yhteensä 21 900 euroa (alv 0 %), kohdennetaan kustannuspaikalle 134782, prr-osa IO1340_18_01_05_20.

Tilaus voidaan tehdä, kun hankintapäätös on lainvoimainen.

Allekirjoitus

Koulutusalajohtaja Vesa Kalliomäki

Organisaatiotieto

Tampere