§ 2 Oppisopimuskoulutuksen pienhankinta, Kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Lataa  Kuuntele 

TRE:7881/02.07.01/2017

Päätöspäivämäärä

29.11.2017

Päätöksen tekijä

Koulutusalajohtaja, työelämäpalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Koulutustarkastaja Osmo Tahvanainen, puh. 050 442 0353 , email etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Koulutusalajohtaja Tuula Hoivala, puh. 050 329 5711, email etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Oppisopimuspalvelut pyysi tarjouksia Kuvallisen ilmaisun perustutkinnon, valokuvauksen osaamisala, hankinnasta oppisopimusmuotoisena sopimuskaudeksi 1.12.2017 - 1.12.2018 (+ 1 vuoden optiokausi).

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankintamenettelynä käytettiin rajoitettua menettelyä, jossa tarjouksia pyydettiin kolmelta tarjoajalta. Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse seuraaville tarjoajille:

  1. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy (Y-tunnus 0719994-8)

  2. Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu (Y-tunnus 0203929-1)

  3. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän aikuisopisto JAO (Y-tunnus 0208201-1)

 

 

Tarjoukset jättivät määräaikaan 15.11.2017 klo 16.00 mennessä seuraavat yritykset:

  1. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy (Y-tunnus 0719994-8)

  2. Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu (Y-tunnus 0203929-1)

Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset vastasivat koulutuksen sisällön osalta tarjouspyynnön vaatimuksia.

Tarjousten vertailussa hinnallisesti Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedun tarjous oli edullisempi. Toteutuksen osalta kummassakin tarjouksessa oli esitetty tarjouspyynnön mukaisesti tutkinnon osittain sisältö (käsiteltävä keskeinen aihealue), lähipäivien maksimimäärä, alustava aikataulu noin kuukauden tarkkuudella ja tutkinnon suorittamisen kuvaus.

Järjestämispaikka oli kummassakin tarjouksessa Tampere tarjouspyynnön mukaisesti. Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedun tarjouksessa oli ehtona, että koulutus voidaan aloittaa Tampereella 15.1.2018, kun opiskelijamäärä minimi 10 opiskelijaa aloittaa yhtä aikaa. Tämän jälkeen voidaan ottaa joustavasti mukaan yhteensä max. 5 opiskelijaa. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy:n tarjouksessa oli aloitus 4.12.2017 ja joustava aloitus heti koulutuksen alusta alkaen.

Oppisopimuskoulutus on luonteeltaan kysyntälähtöistä ja koulutukseen hakeutuminen tapahtuu tyypillisesti joustavasti. Koulutukseen on hakeutunut kolme opiskelijaa eikä Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedun tarjouksen ehtona olevaa 10 opiskelijan ryhmää ole tiedossa. Kyseiseen koulutukseen on keskimäärin hakeutunut noin viisi - kuusi opiskelijaa vuosittain. Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedulta pyydettiin sähköpostilla lisäselvitystä joustavasta aloituksesta kolmelle opiskelijalle. Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu ilmoitti vastauksessaan, ettei pysty järjestämään koulutusta Tampereella pienessä ryhmässä. Vaihtoehtona on osallistuminen koulutukseen Nakkilassa marraskuu - joulukuu 2017 alkaen.

Tarjouspyynnön mukaisen joustavan toteutusmahdollisuuden ja järjestämispaikkakunnan Tampere perusteella Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, valokuvauksen osaamisala, esitetään hankittavaksi Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy:ltä (Y-tunnus 0719994-8).

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjat on arkistoitu Tampereen kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 9 347,24 €/opiskelija.

Hankintasopimus voidaan tehdään aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

 

 

Päätös

Sopimus Kuvallisen ilmaisun perustutkinnon, valokuvauksen osaamisala, toteuttamisesta tehdään Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy:n (Y-tunnus 0719994-8) kanssa.

Sopimuskausi on 1.12.2017 - 1.12.2018 (+ 1 vuoden optiokausi).

Hankinta sisältää seuraavan option: Tilaajalla on mahdollisuus hankkia samoin ehdoin vastaavaa koulutusta vuoden 2018 - 2019 aikana, mikäli kokonaishankintahinta ei ylity.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo yhteensä on enintään 60 000 euroa.

Option käytöstä tehdään erillinen päätös.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erillisellä sopimuksella, joka tehdään sen jälkeen, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

Koulutusalajohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere