§ 1 Oppisopimuskoulutuksen pienhankinta, Media-alan perustutkinto

Lataa  Kuuntele 

TRE:8002/02.07.01/2017

Päätöspäivämäärä

9.1.2018

Päätöksen tekijä

Koulutusalajohtaja, työelämäpalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Koulutustarkastaja Osmo Tahvanainen, puh. 050 442 0353 , email etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Koulutusalajohtaja Tuula Hoivala, puh. 050 329 5711, email etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Oppisopimuspalvelut pyysi tarjouksia Media-alan perustutkinnon, audiovisuaalisen viestinnän osaamisala, hankinnasta oppisopimusmuotoisena sopimuskaudeksi 15.1.2018 - 15.1.2019 (+ 1 vuoden optiokausi).

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankintamenettelynä käytettiin rajoitettua menettelyä, jossa tarjouksia pyydettiin kolmelta tarjoajalta. Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse seuraaville tarjoajille:

  1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda (y-tunnus 0213834-5)

  2. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (y-tunnus 0208916-8)

  3. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän aikuisopisto JAO (y-tunnus 0208201-1)

Tarjouksen jätti määräaikaan 14.11.2017 klo 16.00 mennessä yksi tarjoaja: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda (y-tunnus 0213834-5).

Tarjous vastasi tarjouspyyntöä/palvelukuvausta.

Edellä mainitun perusteella Media-alan perustutkinto, audiovisuaalisen viestinnän osaamisala, esitetään hankittavaksi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keudalta (y-tunnus 0213834-5).

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjat on arkistoitu Tampereen kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on enintään 6 600 €/opiskelija, henkilökohtaistamiseen perustuen.

Hankintasopimus voidaan tehdään aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

 

 

Päätös

Sopimus Media-alan perustutkinnon, audiovisuaalisen viestinnän osaamisala, toteuttamisesta tehdään Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keudan (y-tunnus 0213834-5) kanssa.

Sopimuskausi on 15.1.2018 - 15.1.2019 (+ 1 vuoden optiokausi).

Hankinta sisältää seuraavan option: Tilaajalla on mahdollisuus hankkia samoin ehdoin vastaavaa koulutusta vuoden 2019 - 2020 aikana, mikäli kokonaishankintahinta ei ylity.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo yhteensä on enintään 60 000 euroa.

Option käytöstä tehdään erillinen päätös.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erillisellä sopimuksella, joka tehdään sen jälkeen, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

Koulutusalajohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere