§ 3 Oppisopimuskoulutuksen pienhankinta, Tekniikan erikoisammattitutkinto

Lataa  Kuuntele 

TRE:8006/02.07.01/2017

Päätöspäivämäärä

29.11.2017

Päätöksen tekijä

Koulutusalajohtaja, työelämäpalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Koulutustarkastaja Mikko Heikkinen, puh. 040 711 5347, email mikko.s.heikkinen@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Koulutusalajohtaja Tuula Hoivala, puh. 050 329 5711, email tuula.hoivala@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Oppisopimuspalvelut pyysi tarjouksia oppisopimusmuotoisen Tekniikan erikoisammattitutkinnon hankinnasta sopimuskaudeksi 1.12.2017 - 1.12.2018 (+ 1 vuoden optiokausi).

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankintamenettelynä käytettiin rajoitettua menettelyä, jossa tarjouksia pyydettiin kolmelta tarjoajalta. Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse seuraaville tarjoajille:

  1. Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr (Y-tunnus 0116354-9)

  2. Rastor Oy (Y-tunnus 0114371-6)

  3. Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr / Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (Y-tunnus 0155651-0 )

 

Tarjoukset jättivät määräaikaan 15.11.2017 mennessä:

  1. Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr (Y-tunnus 0116354-9)

  2. Rastor Oy (Y-tunnus 0114371-6)

Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset vastasivat sisällöltään tarjouspyynnön vaatimuksia.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti hinnaltaan edullisin tarjous.

Rastor Oy:n tarjous arvioitiin olevan hinnaltaan halvin.

Edellä mainitun perusteella ja tilaajan tekemän arvion perusteella Tekniikan erikoisammattitutkinto esitetään hankittavaksi Rastor Oy:ltä (Y-tunnus 0114371-6).

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjat on arkistoitu Tampereen kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 4 700 €/opiskelija.

Hankintasopimus voidaan tehdään aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

 

 

Päätös

Sopimus Tekniikan erikoisammattitutkinnon toteuttamisesta oppisopimusmuotoisena tehdään Rastor Oy:n (Y-tunnus 0114371-6) kanssa.

Sopimuskausi on 1.12.2017 - 1.12.2018 (+ 1 vuoden optiokausi).

Hankinta sisältää seuraavan option: Tilaajalla on mahdollisuus hankkia samoin ehdoin vastaavaa koulutusta vuoden 2018 - 2019 aikana, mikäli kokonaishinta ei ylity.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo yhteensä on enintään 60 000 €.

Option käytöstä tehdään erillinen sopimus.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erillisellä sopimuksella, joka tehdään sen jälkeen, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

Koulutusalajohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere