§ 1 Oppisopimuskoulutuksen pienhankinta, Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Lataa  Kuuntele 

TRE:7658/02.07.01/2017

Päätöspäivämäärä

13.11.2017

Päätöksen tekijä

Koulutusalajohtaja, työelämäpalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Koulutustarkastaja Päivi Myllymaa, puh. 040 806 4981, email etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Koulutusalajohtaja Tuula Hoivala, puh. 050 329 5711, email etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Oppisopimuspalvelut pyysi tarjouksia oppisopimusmuotoisen sosiaali- ja terveysalan toimijoille suunnatun Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon hankinnasta sopimuskaudeksi 23.11.2017- 23.5.2019.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankintamenettelynä käytettiin rajoitettua menettelyä, jossa tarjouksia pyydettiin kolmelta tarjoajalta. Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse seuraaville tarjoajille:

  1. Management Institute of Finland MIF Oy (Y-tunnus 2460281-5)

  2. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä (Y-tunnus 0993644-6)

  3. Rastor Oy (Y-tunnus 0989008-9)

 

Tarjoukset jättivät määräaikaan 27.10.2017 klo 12.00 mennessä kaikki tarjouspyynnön saaneet.

Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset vastasivat tarjouspyynnön vaatimuksia.

Tarjouspyynnössä/palvelukuvauksessa ilmoitetut tarjousten vertailuperusteet olivat seuraavat:

- valittu kohderyhmä

- koulutuksen sisältö, konkreettisuus ja tavoitteellisuus

- kohderyhmän erityispiirteiden tuntemus ja niiden huomioiminen koulutuksen sisällössä ja toimintatavassa

- tarjoajan kokemus ja käytettävissä oleva palaute vastaavien ryhmien ja tutkinnon koulutuksista

- aikataulun sopivuus/rytmitys ko. opiskelijoille varmistaen työssä oppimisen onnistuminen

- kokonaistaloudellisuus, lähiopetuspäiviä 12-14/oppiaika

Tarjousten arvioinnin suoritti oppisopimuskoulutuksen asiantuntija Tredun oppisopimuskeskuksessa.

Kaikilla tarjoajilla on kokemusta laajasti ajetellen SOTE-alan koulutusta ja tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa. Samoin tarjoajat pystyvät kaikki käynnistämään ryhmän aikataulutoiveen mukaisesti vielä marraskuussa 2017, myöskään hinnassa ei ole merkittävää eroa arvioituna referenssien suhteessa. Valintaperusteeksi muodostui koulutuksen sisältö, konkreettisuus ja tavoitteellisuus.

Tarjouspyyntöön vastasi parhaiten Rastor Oy:n tarjous.

Edellä mainitun perusteella Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, sosiaali- ja terveysalan toimijoille esitetään hankittavaksi Rastor Oy:ltä (Y-tunnus 0989008-9 ).

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjat on arkistoitu Tampereen kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 3 330 €/opiskelija, arvioitu opiskelijamäärä 16-18 opiskelijaa.

Hankintasopimus voidaan tehdään aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

 

 

Päätös

Sopimus sosiaali- ja terveysalan toimijoille suunnatun Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon toteuttamisesta oppisopimusmuotoisena tehdään Rastor Oy:n (Y-tunnus 0989008-9) kanssa.

Sopimuskausi on 23.11.2017- 23.5.2019.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo yhteensä 53 280 - 59 940 €, opiskelijamäärästä (16-18 opiskelijaa) riippuen.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erillisellä sopimuksella, joka tehdään sen jälkeen, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

Koulutusalajohtaja Tuula Hoivala

Organisaatiotieto

Tampere