§ 2 Oppisopimuskoulutuksen pienhankinta, Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Lataa  Kuuntele 

TRE:512/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

6.2.2018

Päätöksen tekijä

Koulutusalajohtaja, työelämäpalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Koulutustarkastaja Päivi Myllymaa, puh. 040 806 4981, email etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Koulutusalajohtajan, työelämäpalvelut, 1. varahenkilö Jari Rauhala, puh. 040 160 2398, email etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Oppisopimuspalvelut pyysi tarjouksia oppisopimusmuotoisen Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon hankinnasta 2 - 7 opiskelijalle.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankintamenettelynä käytettiin rajoitettua menettelyä, jossa tarjouksia pyydettiin kolmelta tarjoajalta.

Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse seuraaville tarjoajille:

1. Management Institute of Finland MIF Oy (y-tunnus 2460281-5)

2. Gradia Koulutuspalvelut Oy (y-tunnus 1065006-6)

3. Partus Oy (y-tunnus 1569781-6)

Tarjoukset jättivät määräaikaan 22.1.2018 klo 16 mennessä Gradia Koulutuspalvelut Oy ja Partus Oy.

Kummatkaan tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoajien tarjoukset eivät täyttäneet tarjouspyynnön palvelukuvauksen mukaisia ja tarjoukselle esitettyjä vaatimuksia muun muassa pyydetystä tarjouksen rakenteesta.

Tilaaja käyttää oikeutta olla valitsematta kumpaakaan tarjousta, asiasta oli maininta tarjouspyynnössä.

Tarjousten arvioinnin suoritti oppisopimuskoulutuksen asiantuntija Tredun oppisopimuskeskuksessa.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjat on arkistoitu Tampereen kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös

Sopimusta Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon toteuttamisesta oppisopimusmuotoisena 2 - 7 opiskelijalle ei tehdä kummankaan tarjoajan kanssa.

Allekirjoitus

koulutusalajohtajan, työelämäpalvelut, 1. varahenkilö, toimialajohtaja Jari Rauhala

Organisaatiotieto

Tampere