§ 4 Tredun äänimainos-,radio-ja sisältömarkkinoinnin hankinta kevät 2018 ja syksy 2018

Lataa  Kuuntele 

TRE:2475/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

28.3.2018

Päätöksen tekijä

Koulutusalajohtaja, työelämäpalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Tuula Hoivala, Koulutusalajohtaja, työelämäpalvelut puh. 050 329 5711, email etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Tuula Hoivala, Koulutusalajohtaja, työelämäpalvelut puh. 050 329 5711, email etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tredun monipuolista koulutus- ja palvelutarjontaa on tarpeellista markkinoida useassa eri markkinointikanavassa eri keinoin. Tredun asiakaskohderyhmä on hajallaan ympäri Pirkanmaata. Kattavaa ja monipuolista markkinointia tarvitaan näiden eri asiakaskohderyhmien tavoittamiseksi.

Hankinnan kohteina ovat:

1. Kauppakeskusten äänimainonta Pirkanmaalla 2-3 krt/h, 6 viikon ajan, kahdeksan kauppakeskusta: Koskikeskus, Ideapark, Tullintori, Veska, Elo, Duo, Komppi ja Ratina.

2. Radiomainonta Radio Sunissa, 20 sekunnin spotti, 320 toistoa.

3. Sisältömarkkinointi eli ohjelmayhteistyö Radio Sunin kanssa, 10 viikon ohjelmasarja, sisältää 5 radiojuttua, 30 ohjelmatunnistetta, 140 ohjelmapuffia.

Hankinnan arvo alittaa julkisista hankinnoista säädetyn lain (1397/2016) 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, jolloin hankintalakia ei sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. Hankinnassa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta.

Hankintaohjeen mukaan hankinta ilman kilpailuttamista eli suorahankinta on hankintalaissa mainittujen perusteiden lisäksi mahdollista tehdä kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa, jos hankinnan arvo on vähäinen tai kilpailuttaminen on muuten epätarkoituksenmukaista. Suorahankinta on mahdollista esimerkiksi silloin, kun tavaran/palvelun laatu ja hintataso ovat tiedossa ja hankinta tietyltä toimittajalta on niiden valossa selvästi edullinen. Suorahankinta on mahdollista myös silloin, jos tarjouskilpailussa mahdollisesti saavutettavat paremmat hinta- tai muut ehdot eivät ilmeisesti ylitä kilpailun järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia.

Perusteet suorahankinnalle täyttyvät, koska tehdyn markkinakartoituksen perusteella Radio Sun Oy on ainoa tiedossa oleva toimittaja, joka pystyy toimittamaan äänimainontakampanjan Pirkanmaan kauppakeskuksiin. Radio Sun Oy on myös ainoa paikallista (Pirkanmaalaista) sisältömarkkinointia eli ohjelmayhteistyötä tarjoava radiokanava. Radiomainontakampanjan osalta hinta on myös poikkeuksellisen edullinen. Tällöin kyseessä olevan hankinnan kilpailuttaminen olisi myös epätarkoituksenmukaista.

Radio Sun Oy:ltä on saatu tarjous kauppakeskusäänimainonnasta, radiomainonnasta ja ohjelmayhteistyöstä 20.3.2018.

Kampanjat sijoittuvat keväälle 2018 sekä syksylle 2018. Äänimainontakampanjan kokonaishinta on 10 264 euroa (alv 0 %). Radiomainontakampanjan kokonaishinta on 3671 euroa (alv 0 %).

Sisältömarkkinoinnista eli ohjelmayhteistyöstä on saatu tarjous 1.12.2016. Ohjelmayhteistyö sijoittuu syksylle 2018. Ohjelmayhteistyön kokonaishinta on 3000 euroa (alv 0 %).

Hankinnan kokonaishinta on yhteensä 16 935 euroa (alv 0 %). Kustannukset kohdennetaan kustannuspaikalle 134462.

Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

 

 

 

 

Päätös

Tredun äänimainos-, radio- ja sisältömarkkinoinnin hankinta keväälle 2018 ja syksylle 2018 toteutetaan esityksen mukaisesti suorahankintana Radio Sun Oy:ltä (Y-tunnus 0580040-2).

Hankinnan kustannukset yhteensä 16 935,00 euroa (alv 0 %) kohdennetaan kustannuspaikalle 134462.

Tilaus voidaan tehdä kun hankintapäätös on lainvoimainen.

 

Allekirjoitus

Tuula Hoivala, Koulutusalajohtaja, työelämäpalvelut

Organisaatiotieto

Tampere