§ 3 Tredun radiomainonnan hankinta keväälle ja syksylle 2018

Lataa  Kuuntele 

TRE:2476/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

28.3.2018

Päätöksen tekijä

Koulutusalajohtaja, työelämäpalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Tuula Hoivala, Koulutusalajohtaja, työelämäpalvelut puh. 050 329 5711, email etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Tuula Hoivala, Koulutusalajohtaja, työelämäpalvelut puh. 050 329 5711, email etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tredun monipuolista koulutus- ja palvelutarjontaa on tarpeellista markkinoida useassa eri markkinointikanavassa eri keinoin. Tredun asiakaskohderyhmä on hajallaan ympäri Pirkanmaata. Kattavaa ja monipuolista markkinointia tarvitaan näiden eri asiakaskohderyhmien tavoittamiseksi. Lisäksi Tredun brändiä on tärkeää vahvistaa ja lisätä valituissa kohderyhmissä, jotta Tredu olisi ensimmäinen valinta silloin, kun halutaan lisää tai päivittää ammatillista osaamista

Hankinnan arvo alittaa julkisista hankinnoista säädetyn lain (1397/2016) 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, jolloin hankintalakia ei sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. Hankinnassa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta.

Hankinta ilman kilpailua, eli suorahankinta on hankintalaissa mainittujen perusteiden lisäksi mahdollista kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa, jos hankinnan arvo on vähäinen tai kilpailuttaminen on muuten epätarkoituksenmukaista. Suorahankinta on mahdollista esimerkiksi silloin, jos tarjouskilpailussa mahdollisesti saavutettavat paremmat hinta- tai muut ehdot eivät ilmeisesti ylitä kilpailun järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Suorahankinta on mahdollinen myös silloin, kun hankittavaa tavaraa ei ole muualta saatavissa.

Perusteet suorahankinnalle täyttyvät, koska tehdyn markkinakartoituksen perusteella Bauer Media Oy on ainoa tiedossa oleva toimittaja joka pystyy toimittamaan yhtä kattavan (175 000 kuulijaa viikossa) ja monipuolisen
(kolme kanavaa) radiomainoskampanjan Pirkanmaan alueella. Tällöin hankinnan kilpailuttaminen olisi epätarkoituksenmukaista.

Bauer Media Oy:ltä on saatu 23.3.2018 tarjous, joka kattaa radiomainontaa koko vuodelle (vuodelle 2018) 422 kpl 20 sekunnin toistoa kolmella eri radiokanavalla Pirkanmaalla (Iskelmä, Radio City, Radio 957). Lisäksi tarjous sisältää verkkomainontaa yhtiön verkkopalveluissa (209 000 mainosnäyttöä aikavälillä 7.4. -25.11.2018, aluekohdennus Pirkanmaa) sekä neljän (4) radiomainoksen tuotannot. Radiomainonnan kokonaishinta on yhteensä 17 984 euroa
(alv 0 %). Hankinnan kustannukset kohdennetaan kustannuspaikalle 134462.

Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

 

Päätös

Tredun radiomainonnan hankinta vuodelle 2018 toteutetaan esityksen mukaisesti suorahankintana Bauer Media Oy:ltä (Y-tunnus 1082172-6).

Hankinnan kustannukset 17 984 euroa (alv 0 %) kohdennetaan kustannuspaikalle 134462.

Tilaus voidaan tehdä kun hankintapäätös on lainvoimainen.

Allekirjoitus

Tuula Hoivala, Koulutusalajohtaja, työelämäpalvelut

Organisaatiotieto

Tampere