§ 9 Asiantuntijatyön hankinta Timo Kivistö Consulting Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:6025/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

26.9.2018

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 040 8016656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki on muutamien viime vuosien aikana yhtiöittänyt useita liikelaitoksia ns. in-house osakeyhtiöiksi. Kokemukset aiemmista yhtiöittämisistä ovat toimineet uusien yhtiöittämisten toteutuksessa monella osa-alueella (talous, henkilöstöhallinto jne.) tärkeänä tausta-apuna. Sen sijaan toistaiseksi on arvioitu vähemmän yhtiöitettyjen liikelaitosten toiminnan kehittymistä yhtiömuodossa. Tällaiselle tarkastelulle on huomattu olevan tarvetta.

Tampereen kaupunki yhtiöitti Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen 1.11.2015 alkaen Tullinkulman Työterveys Oy:ksi. Yhtiöittämisen taustalla oli mm. toukokuun 2015 alussa voimaan tulleen kuntalain (410/2015) yhtiöittämistä koskeva siirtymäsäännös 150 §, jonka mukaan kuntien oli yhtiöitettävä työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä.

Yhtiö osti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työterveysliiketoiminnan vuoden 2016 alusta lukien ja sairaanhoitopiiri tuli suunnatun osakeannin kautta yhtiön toiseksi omistajaksi. Tampereen kaupunki omistaa yhtiöstä 75,1 % ja sairaanhoitopiiri 24,9 %.

Omistajaohjausyksikkö on neuvotellut kesän ja syksyn 2018 aikana Tullinkulman Työterveys Oy:n ja Tuomi Logistiikka Oy:n toiminnan analyysin tekemisestä Timo Kivistö Consulting Oy:n kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa analyysin kohteena olisi Tullinkulman Työterveys Oy ja mahdollisesta vastaavanlaisen analyysin tekemisestä Tuomi Logistiikka Oy:n osalta päätettäisiin myöhemmin.

Sovittu työ pitää sisällään perustietojen kokoamisen jälkeen osuudet, joissa analysoidaan yhtiöittämisvaiheen lisäksi mm. Tampereen kaupungin sopimusperusteinen kannustelogiikka ja vaikuttavuus suhteessa yhtiön ansaintalogiikkaan, yhtiön operatiivinen tehokkuus, vaikuttavuus ja työnjako sekä yhtiön liiketoiminnan kaupallinen arvo. Työn tuloksena esitetään johtopäätökset ja toimenpidesuositukset pitäen sisällään mm. sopimusohjauksen ja jälkitarkastelun yhtiön olemassaololle ja toiminnan kehittämiselle (oppi seuraaville yhtiöittämisille/ratkaisuille). Työn lopputuloksia voidaan hyödyntää myös omistajastrategisissa arvioinneissa.

Timo Kivistö Consulting Oy:n tarjoushinta työkokonaisuudesta, 6.180 € + alv 24 % (6 x 1030 €/pvä) on hyväksyttävissä.  Mahdolliset työsisällön muutokset ja lisätyöt hinnoitellaan edellä mainitulla päivähinnalla tai 130 € / tunti + alv 24 %.  Mahdollisista työsisällön muutoksista ja lisätöistä sovitaan erikseen kirjallisesti.

Työ on tarkoitus aloittaa syys-lokakuussa 2018 ja toteuttaa marraskuun 2018 loppuun mennessä.

Esitän asiantuntijatyön hankintaa Timo Kivistö Consulting Oy:ltä.
 

Päätös

Tullinkulman Työterveys Oy:n toiminnan analyysi hankitaan Timo Kivistö Consulting Oy:ltä hintaan 6.180 euroa (+ alv 24 %).

Matkakustannukset maksetaan todellisten toteutuneiden kulujen mukaan erikseen tarjouksen kohdassa 6.1. esitetyn mukaisesti.

Mahdollisista lisätöistä sovitaan erikseen kirjallisesti ja niitä voidaan tilata enintään kaksi päivää tai 15 tuntia hintaan 1.030 euroa/pvä tai 130 euroa/tunti (+ alv 24 %).

Hankinnan kustannukset maksetaan omistajaohjausyksikön kustannuspaikalta 113230, Omistajaohjaus.

Hankinta edellyttää kirjallisen sopimuksen laatimista. Hankintapäätös sitoo kaupunkia vasta, kun edellä mainittu sopimus on allekirjoitettu.
 

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere