§ 1 Konserniyhteisöjen hallitusjäsenten koulutuksen hankinta FCG Koulutus Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:619/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

23.1.2019

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 3451 397 ja controller Annina Nääppä, puh. 040 7493 590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 3451 397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen konserniyhteisöjen hallituksiin nimetään uusia hallitusjäseniä kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksillä vuosittain. Yhtiökokouksissa heidät valitaan hallitusten jäseniksi. Uusien hallitusjäsenten perehdyttäminen hallitustyöhön ja hallituksen jäsenen tehtäviin on osakkeenomistajan edun mukaista. Samoin kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Tarjoamalla koulutusmahdollisuuksia tytäryhteisöjen hallitusjäsenille ja johdolle omistajaohjaus osaltaan voi myös vastata näihin kuntalain vaatimuksiin.

FCG Koulutus Oy:ltä hankittava koulutuskokonaisuus on kahden päivän Kunnallisen hallitusosaajan koulutuspaketti. Yhteensä tilattavia koulutuspäiviä on neljä, jotta kaikille noin 180 hallitusjäsenelle ja toimitusjohtajalle voidaan tarjota osallistumismahdollisuus koulutuskokonaisuuteen ja jäsenet voivat valita heille sopivan ajankohdan kahden eri vaihtoehdon väliltä. Tällä koulutuksella uudet jäsenet pääsevät alkuun ja kokeneemmat voivat kerrata hallitustyöskentelyyn liittyviä asioita. Koulutus tarjoaa osallistujille myös option suorittaa Kunnallinen hallitusosaaja -tentin ja sertifikaatin 250 euron (lisättynä alv) lisähintaan, jonka yhtiöt voivat halutessaan hallitusjäsenille tarjota. Sertifikaatilla ja tentillä parannetaan osallistujien oppimismotivaatiota ja varmistetaan aihealueen osaaminen.

Tiedustelujen perusteella koulutuksen toteuttajaksi valikoitui FCG Koulutus Oy, jonka hinta-laatu-suhde koulutuspaketin osalta todettiin hyväksi. Koulutuksen suorahankinta FCG Koulutus Oy:ltä ja heidän kokeneilta, kunta-alan yhtiöistä kokemusta omaavilta kouluttajiltaan oli perusteltua koulutuksen laadun takuun ja alle kilpailutusrajojen jäävän hinnan takia. Koulutuksen sisältö kattaa mm. kuntayhtiöiden toimintaympäristön analyysin esimerkiksi juridiselta kannalta, omistajaohjauksen ja kuntayhtiön roolin läpikäynnin osana kuntakonsernia, talouden tunnusluvut ja kuntayhtiön talousohjauksen ja seurannan kokonaisuuden, hallituksen tehtävät ja hallitustyön perusteet sekä perusasiat yhtiön strategiaprosessista.

FCG Koulutus Oy:n tarjous on päätöksen liitteenä.

Päätös

Konserniyhteisöjen hallitusjäsenille hankitaan FCG Koulutus Oy:ltä neljä päivän mittaista osakeyhtiön hallitusjäsenten perehdyttämiseen tarkoitettua koulutustilaisuutta. On tarkoitus, että hallitusjäsenille tarjotaan kaksi eri sisältöistä kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaajan koulutuspäivää, joihin on tarjolla osallistujille kaksi eri vaihtoehtoista päivää kevään 2019 aikana.

Koulutuksen hinta kokonaisuudessaan on 16.000 euroa (alv 0 %). Mahdollisia koulutukseen osallistujia on vajaa 200 henkilöä, jolloin koulutuksen hinta osallistujaa kohden on noin 80 euroa (alv 0 %) / osallistuja.

Koulutushankinta maksetaan omistajaohjausyksikön kustannuspaikalta 113230, Omistajaohjaus.

Hankinta edellyttää kirjallisen sopimuksen laatimista. Hankintapäätös sitoo kaupunkia vasta, kun edellä mainittu sopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere