§ 3 Pankkitilin avaaminen ja panttaaminen Tredun toimintaa varten

Lataa  Kuuntele 

TRE:1053/02.04.04/2019

Päätöspäivämäärä

6.2.2019

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan 1. varahenkilö, rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, janne.salonen@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan 1. varahenkilö, rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, janne.salonen@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tredu on rakentanut prosessiteollisuuden, elintarvike- ja laboratorioalan koulutuksen oppimisympäristöksi panimon. Aikaisemmin Tredulle on myönnetty alkoholijuomien valmislupa opetus- ja tutkimustarkoitukseen (nro 44049548). Koulutuksen kehittämiseksi on haettu Valviralta uutta lupaa, joka mahdollistaa oluen tukkumyynnin.

Valvira on todennut Tredun tilan soveltuvuudesta, että tila soveltuu elintarvikehuoneistoksi ja verottomaksi varastoksi alkoholijuomien valmistuksen ja varastoinnin osalta. Valvira tekee päätöksen valmistusluvan myöntämisestä alkoholilain 14 §:n perusteella sen jälkeen, kun Verohallinto on hyväksynyt valmistustilan valmisteverolaissa tarkoitetuksi verottomaksi varastoksi.

Verohallinto taas on ohjeistanut, että valmisteverotuslain mukaan valtuutetun varastonpitäjän, rekisteröidyn vastaanottajan, rekisteröidyn lähettäjän ja veroedustajan on asetettava Verohallinnon vaatima vakuus verosaatavan turvaamiseksi. Valmisteverojen vakuutta määritettäessä otetaan huomioon asiakkaan keskimääräisen valmisteverovelan määrä asiakkaan vakuusluokan mukaisesti. Lähtökohtana pidetään keskimääräistä 12 viikon valmisteverolaskutusta. Valmisteverovakuuden määrään vaikuttavat lisäksi siirrettävien valmisteveron alaisten tuotteiden sekä verottomassa varastossa varastoitavien tuotteiden määrät. Lähtökohtana pidetään keskimääräistä verottomien siirtojen verointressin määrää viikossa sekä 30 % keskimääräisestä verottoman varaston verointressistä. Vakuusluokassa A vaaditaan vakuutta vain verottomille siirroille. Tapauskohtaisesti vakuutta voidaan vaatia yllä mainittuja periaatteita enemmän esim. suureen kausivaihteluun varautumisen vuoksi tai verojen maksun varmistamiseksi. Mikäli lupaan liittyy direktiiveillä yhdenmukaistettuja valmisteveroja, vaaditaan aina vähintään minimivakuus 2.500 euroa.

Edellä todetun johdosta kaupungin tulee toimittaa 2.500 euron suuruinen valmisteverovakuus Tredun panimotoimintaa varten. Vakuus voi olla pantattu erillinen vakuustili tai pankkitakaus. Koska vakuudeksi asetettava summa on pieni, muodostuu pankkitakauksesta suhteettoman suuret kustannukset ja käytännössä järkevin vakuusmuoto on siten vakuustili. Tili on selkeintä avata kaupungin maksuliikennepankkina toimivaan Nordea Pankki Oyj:öön.

Päätös

Tredun toiminnasta aiheutuvan valmisteveron maksamisen vakuudeksi avataan Nordea Pankki Oyj:öön pankkitili.

Pankkitilille talletetaan 2.500 euroa ja se pantataan Verohallinnolle vakuudeksi.

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan 1. varahenkilö, rahoituspäällikkö Janne Salonen

Organisaatiotieto

Tampere