§ 2 Tampereen Infra Liikelaitoksen rakennejärjestelyihin liittyvän suunnittelun tuen tilaaminen KPMG Oy Ab:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:2282/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

26.3.2018

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 040 8016656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 3451397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 13.3.2018 § 17, että Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointitavan valmistelua jatketaan vertailemalla Tampereen Infra Liikelaitoksen nykyistä toimintaa esitettyihin kahteen muuhun vaihtoehtoon. Lisäksi selvitetään rakennuttamis- ja kunnossapitopalveluiden keskittäminen kokonaisvastuumallilla Infraan. Tampereen kaupunginvaltuusto on vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä asettanut tavoitteeksi, että liikelaitoksen toiminta on organisoitu kaupungin uuden toimintamallin mukaiseksi.


Omistajaohjausyksikkö vastaa asian valmistelusta yhdessä liikelaitoksen kanssa. Työhön osallistuu lisäksi asiantuntijoita muusta kaupunkiorganisaatiosta. Valmistelussa on tarkoituksenmukaista hyödyntää myös kaupungin ulkopuolista asiantuntemusta. Omistajaohjausyksikkö on neuvotellut helmi-maaliskuun 2018 aikana KPMG Oy Ab:n kanssa valmisteluun liittyvästä asiantuntijatuesta.


Asiantuntijatuki koostuu kahdesta kahdesta vaiheesta, joista ensimmäisessä selvitetään konsernijaoston 13.3.2018 päätöksen mukaiset erilaiset esillä olleet toiminnan organisointivaihtoehdot (nykymalli, sisäinen liikelaitos/virastomalli, fuusio Infra Liikelaitos-Tampereen Tilapalvelut Oy sekä rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen keskittäminen kokonaisvastuumallilla Infraan). Mikäli ensimmäisen vaiheen jälkeen katsotaan perustelluksi, jatketaan selvitystä toisessa vaiheessa. Toisen vaiheen tavoitteena on laatia Tampereen Infra Liikelaitoksen ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimintojen yhdistämiseen tähtäävä liiketoimintasuunnitelma. Tarkasteltava toimintakokonaisuus on Tampereen kaupunkikonsernin kannalta merkittävä. Ulkopuolisen asiantuntemuksen hyödyntäminen ja erilaisten näkökulmien löytäminen valmisteluun on perusteltua.


KPMG Oy Ab:n tarjous ensimmäisen vaiheen selvitystyön osalta 11.250 euroa (+ alv 24 %) on työn laajuus huomioon ottaen (konsultin arvio työmäärästä 10 henkilötyöpäivää) on sisällöltään ja hinnaltaan hyväksyttävissä. Toisen vaiheen tarjoushinta on 18.075 euroa (+ alv 24 %) on myös työn laajuus huomioon ottaen (konsultin arvio työmäärästä 17 henkilötyöpäivää) sisällöltään ja hinnaltaan hyväksyttävissä. Toisen vaiheen toteuttamisesta sovitaan erikseen. Mahdollisten lisätöiden tuntihinta on 150 euroa (+ alv 24 %). Mahdollisista lisätöistä sovitaan erikseen kirjallisesti.


Tilattava työ toteutetaan kevään 2018 aikana ja ensimmäinen vaihe valmistuu arviolta huhti-toukokuussa. KPMG Oy Ab on yksi Tampereen kaupungin kilpailutettu sopimustoimittaja johdon konsultointipalvelut/strategisen johtamisen kehittämisen kategoriassa. KPMG Oy Ab:ltä saadun tarjouksen perusteella ei ollut tarkoituksenmukaista pyytää muita tarjouksia.  KPMG Oy Ab on toteuttanut Tampereen kaupungille mm. vuonna 2017 Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen yhtiöittämisen valmisteluun liittyvää asiantuntijatukea. Työn toteuttaminen voidaan aloittaa välittömästi.

Esitän asiantuntijatuen tilaamista KPMG Oy Ab:ltä.
 

Päätös

Tampereen Infra Liikelaitoksen rakennejärjestelyihin liittyvän suunnittelun tuen ensimmäinen vaihe tilataan KPMG Oy Ab:ltä hintaan 11.250 euroa (+ alv 24 %).

Mikäli ensimmäisen vaiheen toteuttamisen jälkeen kirjallisesti sovitaan, tilataan suunnittelun tuen toinen vaihe hintaan 18.075 euroa (+ alv 24 %).

Konsulttien matkakustannukset maksetaan todellisten toteutuneiden kulujen mukaan erikseen.

Mahdollisista lisätöistä sovitaan erikseen kirjallisesti ja niitä voidaan tilata enintään 30 tuntia hintaan 150 euroa/tunti (+ alv 24 %).

Hankinnan kustannukset maksetaan omistajaohjausyksikön kustannuspaikalta 113230, Omistajaohjaus.

Hankinta edellyttää kirjallisen sopimuksen laatimista. Hankintapäätös sitoo kaupunkia vasta, kun edellä mainittu sopimus on allekirjoitettu.
 

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere