§ 8 Tampereen Infra Liikelaitoksen rakennejärjestelyjen suunnittelun tuen tilaamispäätöksen päivitys

Lataa  Kuuntele 

TRE:2282/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

27.6.2018

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 040 8016656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 3451397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja on tehnyt 26.3.2018 § 2 päätöksen Tampereen Infra Liikelaitoksen rakennejärjestelyihin liittyvän suunnittelun tuen tilaamisesta KPMG Oy Ab:ltä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 19.6.2018 § 107, että Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointitavan valmistelua jatketaan Tampereen Infra Liikelaitoksen ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhdistymisvaihtoehdon sekä Infra erillisenä osakeyhtiönä -vaihtoehdon pohjalta. Jatkovalmistelu toteutetaan siten, että asiasta voidaan tehdä tarvittavat päätökset syksyn 2018 aikana. Jatkovalmistelun tavoitteena on mahdollistaa organisaatiomuutosten toteuttaminen alkaen 1.1.2019.

Käytännössä jatkovalmistelussa laaditaan kaksi liiketoimintasuunnitelmaa konsernijaoston tekemän päätöksen mukaisista kahdesta erillisestä osakeyhtiövaihtoehdosta. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan päätöksessä 26.3.2018 § 2 mainittua toista vaihetta ei konsernijaoston 19.6.2018 päätökseen perustuen tilata vaan se korvataan nyt tehtävän päätöksen mukaisella tilauksella. 

Liiketoimintasuunnitelmiin liittyvässä valmistelussa on tarkoituksenmukaista hyödyntää kaupungin ulkopuolista asiantuntemusta. Asiaan vaikuttaa myös tavoiteaikataulu, joka käytännössä tarkoittaa valmistelun toteuttamista myös kesälomakauden aikana.

KPMG Oy Ab:n tarjous kahden liiketoimintasuunnitelmatyön osalta 31.890 euroa (+ alv 24 %) on työn laajuus huomioon ottaen (konsultin arvio työmäärästä 30 henkilötyöpäivää) sisällöltään ja hinnaltaan hyväksyttävissä. Mahdollisten lisätöiden tuntihinta on 150 euroa (+ alv 24 %). Mahdollisista lisätöistä sovitaan erikseen kirjallisesti.

Tilattava työ toteutetaan kesä-elokuun 2018 aikana. KPMG Oy Ab on yksi Tampereen kaupungin kilpailutettu sopimustoimittaja johdon konsultointipalvelut/strategisen johtamisen kehittämisen kategoriassa. KPMG Oy Ab:ltä saadun tarjouksen perusteella ei ollut tarkoituksenmukaista pyytää muita tarjouksia.  KPMG Oy Ab on toteuttanut Tampereen kaupungille mm. vuonna 2017 Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen yhtiöittämisen valmisteluun liittyvää asiantuntijatukea. Työn toteuttaminen voidaan aloittaa välittömästi.

Esitän asiantuntijatuen tilaamista KPMG Oy Ab:ltä.

Päätös

Tampereen Infra Liikelaitoksen rakennejärjestelyihin liittyvän suunnittelun tuen toinen vaihe (kaksi liiketoimintasuunnitelmaa) tilataan KPMG Oy Ab:ltä hintaan 31.890 euroa (+ alv 24 %).

Konsulttien matkakustannukset maksetaan todellisten toteutuneiden kulujen mukaan erikseen.

Mahdollisista lisätöistä sovitaan erikseen kirjallisesti ja niitä voidaan tilata enintään 50 tuntia hintaan 150 euroa/tunti (+ alv 24 %).

Hankinnan kustannukset maksetaan omistajaohjausyksikön kustannuspaikalta 113230, Omistajaohjaus.

Hankinta edellyttää kirjallisen sopimuksen laatimista. Hankintapäätös sitoo kaupunkia vasta, kun edellä mainittu sopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere