§ 10 Tampereen kaupungin tytäryhteisöjen esimiesvalmennusten hankinta Talent Vectia Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:2540/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

4.4.2019

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 3451397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin konsernijaosto on teettänyt kaupungin tytäryhteisöjen työhyvinvointitutkimuksia keskitetysti vuosina 2017 ja 2018. Tutkimukset on toteuttanut kaupungin kilpailuttama puitesopimustoimittaja Talent Vectia Oy. Omistajaohjausyksikkö koordinoi ja tuki tytäryhteisöjen työhyvinvointitutkimusten tekemistä. Työhyvinvointitutkimusten yhteydessä tunnistettiin tarve tytäryhteisöjen esimiesten kouluttamiselle. Konsernijaosto esitti tuolloin, voisiko kaupunki tilata esimieskoulutusta keskitetysti. Työhyvinvointikyselyn käsittelemiseen liittyvissä esimiesvalmennuksissa useampi tytäryhteisön esimies toivoi itselleen lisävalmennusta.

Omistajaohjaus rakensi yhdessä Talent Vectia Oy:n kanssa valmennuskokonaisuuden, joka perustuu valmentavaan johtamisotteeseen, ja jolla rakennetaan hyvää, turvallista ja hyvinvointia edistävää työympäristöä ja erinomaista työntekijäkokemusta. Esimiesvalmennus antaa paljon käytännön esimiestyössä hyödynnettäviä työkaluja ja tilaa harjoitella erilaisia tilanteita. 

Tytäryhteisöjen esimies-valmennuksissa kaupungin osuus on kertaluonteinen pieni investointi, jolla toteutetaan sisällön luonti ja ohjelman suunnittelu sekä materiaalin tuottaminen mm. esimiehen kasvukirjaan ja valmentavan johtamisen työkirjaan sekä pilotin havaintojen tuottaminen Tampereen kaupungille. Toimeksiannon tarjouksen mukainen hinta Tampereen kaupungille on 3 932 euroa (lisättynä alv 24 %). Yhtiöt maksavat itse koulutukseen hyväksymiensä työntekijöiden esimiesvalmennusten osallistumismaksut. Toimeksiannon hinnoittelu on kuvattu oheisessa yhteistyöehdotuksessa (liite, salainen: peruste Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 24 § kohta 20). Keväällä 2019 käynnistyy kaksi koulutusryhmää, joissa on yhteensä n. 25 osallistujaa.

Päätös

Kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen esimiesvalmennukset hankitaan puitesopimustoimittaja Talent Vectia Oy:ltä.

Kaupungin kertaluonteinen investointi koulutusohjelman toteuttamiseen on 3 932 euroa (+ alv 24 %). Tällä toteutetaan sisällön luonti ja ohjelman suunnittelu sekä materiaalin tuottaminen mm. esimiehen kasvukirjaan ja valmentavan johtamisen työkirjaan sekä pilotin havaintojen tuottaminen Tampereen kaupungille.

Kaupungin osuus 3 932 euroa (+ alv 24 %) maksetaan omistajaohjausyksikön kustannuspaikalta 113230, Omistajaohjaus.

Tytäryhteisöt maksavat itse työntekijöidensä koulutusten osallistumismaksut. Koulutuksen hinta per osallistuja on 845 euroa (+ alv 24 %).
Tytäryhteisöt suorittavat työntekijöidensä osallistumismaksut suoraan Talent Vectia Oy:lle.

Hankinta edellyttää kirjallisen sopimuksen laatimista. Hankintapäätös sitoo kaupunkia vasta, kun edellä mainittu sopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere