§ 11 Tavase Oy:n rahoitusratkaisujen asiantuntijapalvelun hankinta KPMG Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:7837/02.07.01/2017

Päätöspäivämäärä

27.10.2017

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.2.2016 § 83 Tavase Oy:n rahoitus- ja osakkeenomistusjärjestelyä koskevan sopimuksen. Tämän sopimuksen mukaisia toimenpiteitä on toteutettu, viimeisiä vielä vuoden 2017 puolella:

  • Valkeakosken kaupunki on sopimuksessa kuvatuin ehdoin myynyt omistamansa Tavase Oy:n osakkeet muille kunnille.
  • Sopimuksen tavoitteena ollutta noin 5,764 milj. euron suuruista laina-akordia ei kuitenkaan ole toteutettu, koska kävi ilmi että se tuloutuisi erittäin suurella todennäköisyydellä yhtiön verotettavaksi tuloksi. Tehdyn sopimuksen mukaan Tavase Oy:n osakkaat sitoutuvat siinä tapauksessa neuvottelemaan vaihtoehtoisesta ratkaisusta yhtiön rahoitustilanteen vakauttamiseksi.
  • Tavase Oy:n yhtiökokous on kesällä 2017 valtuuttanut hallituksen valmistelemaan enintään 0,7 milj. euron suuruisen osakeannin järjestämistä.

Tavase Oy:n osakkaiden edustajat ovat tavanneet 5.10.2017, jolloin keskusteltiin yhtiön tämän hetkisestä tilanteesta, vaihtoehtoisesta rahoitusratkaisusta sekä osakeannilla kerättävien varojen käyttämisestä. Samassa kokouksessa sovittiin, että Tampereen kaupunki laatii kirjallisen esityksen laina-akordin vaihtoehdoista ja toimittaa sen osallistujille.

Rahoituksen vaihtoehdoista ja niiden verotuksellisista sekä yhtiöoikeudellisista vaikutuksista on järkevää hankkia myös asiantuntijalausunto, jolla varmistetaan ratkaisun toimivuus. Asiantuntijalta hankitaan selvitys Tavase Oy:ltä olevan lainasaamisen muuntamisesta etusijaltaan tavallista lainaa huonommaksi pääomalainaksi sekä vaihtoehtoisesti lainasaamisen muuntamisesta sijoitukseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Lisäksi selvityksessä käsiteltäisiin myös yhtiön mahdollisia uusia omistusjärjestelyjä edellä mainittuja rahoitusvaihtoehtoja täydentävinä tai niiden sijaan harkittavina toimina. Tarkastelu tapahtuisi tuloverotuksen ja yhtiöoikeuden näkökulmista.

Hankinta perustuu Tampereen kaupungin kilpailuttamiin puitesopimuksiin johdon konsultointipalveluista, joiden perusteella yhdeksi palveluntoimittajaksi valikoitui KPMG Oy. Konsultointipalveluita koskevaa toimeksiantosopimusta soveltaen selvityksen hinnaksi tulee 3.600 - 5.400 euroa (+alv).

Päätös

Tavase Oy:n rahoitusratkaisujen tueksi hankitaan selvitys verotuksellisista ja yhtiöoikeudellisista vaikutuksista KPMG Oy.ltä hintaan enintään 5.400 euroa + alv.

Hankintakustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113230, Omistajaohjaus.

Hankinta edellyttää kirjallisen sopimuksen laatimista. Hankintapäätös sitoo kaupunkia vasta, kun edellä mainittu sopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Arto Vuojolainen, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Organisaatiotieto

Tampere