§ 182 Liikunnan projektituen myöntäminen International Muay Boran Academy Finland ry:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:4883/12.04.00/2017

Päätöspäivämäärä

16.8.2017

Päätöksen tekijä

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja

Lisätietoja päätöksestä

liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola, puh. 050 554 5831, etunimi.p.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

International Muay Boran Academy Finland ry hakee liikunnan projektitukea seuraavaan tapahtumaan: Treeni- ja koulutusleiri oppilaille ja opettajille, 24. - 29.7.2017, Costacciaro, Italia.

Päätös

International Muay Boran Academy Finland ry:lle myönnetään tukea yhteensä 800 euroa kansainvälisen tapahtuman matka-, majoitus- ja ylöspitokustannuksiin.

Tuki maksetaan yhdistyksen toimittamaa kuluselvitystä vastaan. Selvityksessä tulee olla kopiot vähintään myönnetyn tuen määrää vastaavista maksetuista tositteista.

Selvitys on tehtävä viimeistään kuukauden kuluttua tapahtumasta tai kun kaikki tositteet ovat saatavissa.

Selvitys toimitetaan osoitteella:
Tampereen kaupunki, Liikunta- ja nuorisoyksikkö
Talous
Ratinan rantatie 1, 33100 Tampere
liikuntapalvelut.talous@tampere.fi

Allekirjoitus

Mikko Heinonen, liikuntapäällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikön johtajan 1. varahenkilö

Organisaatiotieto

Tampere