§ 103 Liikunnan projektituen myöntäminen Tampere Eagles Cricket Club ry:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:3023/12.04.00/2018

Päätöspäivämäärä

3.5.2018

Päätöksen tekijä

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja

Lisätietoja päätöksestä

liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola, puh. 050 554 5831, etunimi.p.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampere Eagles Cricket Club ry hakee liikunnan projektitukea Tampereella 7.4.2018 järjestettyyn Tampere Indoor Cricket Tournament 2018 -tapahtumaan.

Päätös

Tampere Eagles Cricket Club ry:lle myönnetään tukea yhteensä 
1 000 euroa Tampere Indoor Cricket Tournament 2018 -tapahtuman järjestämiskustannuksiin.

Tuki maksetaan yhdistyksen toimittamaa kuluselvitystä vastaan. Selvityksessä tulee olla kopiot vähintään myönnetyn tuen määrää vastaavista maksetuista tositteista.

Selvitys on tehtävä viimeistään kuukauden kuluttua tapahtumasta tai kun kaikki tositteet ovat saatavissa.

Selvitys toimitetaan osoitteella:
Tampereen kaupunki, Liikunta- ja nuorisoyksikkö
Talous
Ratinan rantatie 1, 33100 Tampere
liikuntapalvelut.talous@tampere.fi

Allekirjoitus

Mikko Heinonen, liikuntapäällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikön johtajan 1. varahenkilö

Organisaatiotieto

Tampere