§ 127 Liikunta- ja nuorisoyksikön johtoryhmän nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4088/00.02.02/2018

Päätöspäivämäärä

30.5.2018

Päätöksen tekijä

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja

Lisätietoja päätöksestä

liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola, puh. 050 554 5831, etunimi.p.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen hyväksymän ”Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta” -asiakirjan mukaan johtoryhmätyöskentely on keskeinen toimintatapa kaupunkikonsernin johtamisessa ja asioiden valmistelussa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen johtaja päättää palveluryhmän johtoryhmän ja muut esimiehet päättävät omien johtoryhmiensä kokoonpanoista.

Henkilöstöjärjestöt nimeävät johtoryhmään edustajansa.

Päätös

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

Pekka P. Paavola, liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja, puheenjohtaja
Mikko Heinonen, liikuntapäällikkö, varapuheenjohtaja
Jukka Etu-Seppälä, nuorisopalvelujohtaja
Jari Tolvanen, liikuntapäällikkö
Anna Henttonen, suunnittelija
Satu Arvonen, viestintäsuunnittelija
Leila Lahti, hallintokoordinaattori

Lisäksi johtoryhmään kuuluu henkilöstön edustajana Mika Tammi (JHL). Johtoryhmän sihteerinä toimii viestintäsuunnittelija Satu Arvonen.

Johtoryhmän lisäksi on ajoittain tarpeen kutsua koolle laajennettu johtoryhmä esimerkiksi strategisten, koko yksikköä koskevien asioiden tai laajojen erityisaiheiden käsittelemiseksi tai teemakokouksien pitämiseksi. Liikunta- ja nuorisoyksikön laajennettuun johtoryhmään kuuluvat edellä nimettyjen johtoryhmän jäsenten lisäksi:

Pekka Koskela, rakennusmestari
Pasi Lähteenmäki, rakennusmestari
Vesa Kanerva, työnjohtaja
Ilkka Toiva, työnjohtaja
Vesa-Pekka Salminen, hallimestari
Jarmo Nurminen, hallimestari
Sami Sirén, liikuntapaikkamestari
Anne Lahtinen, johtava liikunnanohjaaja
Tuula Paavola, johtava liikunnanohjaaja
Päivi Helenius, johtava liikunnanohjaaja
Tommi Liimatta, liikuntakoordinaattori
Antti Heinonen, johtava koordinaattori
Janne Taiponen, johtava koordinaattori
Tiina-Liisa Vehkalahti, johtava koordinaattori

Tämä päätös kumoaa päätöksen 8.3.2017, 50 §.

Allekirjoitus

Pekka P. Paavola, liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja

Organisaatiotieto

Tampere