§ 21 Liikuntatilojen käyttövuoromaksun periminen Oy Höntsy Ab:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:1205/02.04.03/2018

Päätöspäivämäärä

8.2.2018

Päätöksen tekijä

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja

Lisätietoja päätöksestä

liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola, puh. 050 554 5831, etunimi.p.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Liikuntajohtajan päätöksen 19.12.2016, 58 § mukaan Oy Höntsy Ab:ltä peritään liikuntapalvelujen hallinnassa olevien liikuntatilojen käyttövuoromaksut seurahinnaston mukaisesti 1.1.2017 alkaen.
Liikuntajohtajan 12.12.2016, § 52, päätöksen liikuntapalvelujen vuokrattavien tilojen käyttökorvauksista sekä ohjaus- ja muista maksuista voimassaolo päättyi 31.12.2017.

Tampereen kaupungissa toteutettiin organisaatiouudistus 1.1.2017 alkaen. Uudistuksen yhteydessä päätösvalta hinnoittelusta siirtyi yksiköiden johtajilta kultuuri- ja vapaa-aikajohtajalle, joka on päättänyt 14.12.2017, 104 § liikunta- ja nuorisoyksikön vuokrattavien tilojen käyttömaksuista sekä ohjaus- ja muista maksuista vuodelle 2018. Hyväksytyssä hinnastossa on kolme hintatasoa:

  1. tamperelaiset urheiluseurat ja yleishyödylliset yhdistykset
  2. yritykset ja liikelaitokset, yksityiset henkilöt
  3. ei-tamperelaiset urheiluseurat

Päätökseen perustuen Oy Höntsy Ab kuuluu 1.1.2018 voimaan tulleen hinnaston mukaan yrityshinnoittelun piiriin ja 19.12.2016, § 58 tehty päätös tulee perua.

Oy Höntsy Ab:ltä on laskutettu tammikuun 2018 käyttövuoromaksut vanhaan päätökseen perustuen seurahinnaston mukaisesti.

 

Päätös

Perun 19.12.2016, § 58 tekemäni päätöksen Oy Höntsy Ab:ltä perittävästä liikuntapalvelujen hallinnassa olevien liikuntatilojen käyttövuoromaksuista.

Oy Höntsy Ab:ltä peritään 1.1.2018 voimaan tulleen hinnaston mukaiset käyttövuoromaksut 1.2.2018 alkaen.

 

Allekirjoitus

Pekka P. Paavola, liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja

Organisaatiotieto

Tampere