§ 157 Muutos päätökseen: Tehostetun kotoutumisen hankkeelta perittävä Hervannan vapaa-aikakeskuksen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4527/00.01.05/2017

Päätöspäivämäärä

19.6.2017

Päätöksen tekijä

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja

Lisätietoja päätöksestä

liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola, puh. 050 554 5831, etunimi.p.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtajan päätöksen 10.6.2017, 141 § mukaan Tehostetun kotoutumisen (TEKO) hankkeelta peritään Hervannan vapaa-aikakeskuksen käytöstä vuoden 2017 keväältä yhteensä 3.000 euroa lisättynä voimassa olevalla arvonlisäverolla.

Tampereen kaupunki on mukana Tampereen ev.lut seurakuntien hallinnoimassa Tehostetun kotoutumisen (TEKO) hankkeessa, jossa mallinnetaan Hervantaan sijoittuvaa kototoria. Ajatuksena on, että hankkeen kautta saadaan arvokasta tietoa mm. mahdollisen tulevan hyvinvointikeskuksen pohjaksi. Hanke on ESR rahoitteinen (Ely-keskus). Hankkeen toimintaa on järjestetty seurakuntien tilojen lisäksi myös Hervannan vapaa-aikakeskuksessa, joka on osoittautunut erinomaiseksi mm. keskeisen sijaintinsa ja neutraalin taustaorganisaation vuoksi. Vapaa-aikakeskuksessa on järjestetty Kototoria, mistä on tullut erinomaista palautetta.

Ely-keskus ei ole hyväksynyt hankerahoitukseen tilavuokria hankekumppaneiden omien tilojen osalta. Tässä kohtaa hankekumppaniksi on katsottu Tampereen kaupunki ja omiksi tiloiksi kaikki kaupungin tilat riippumatta siitä, kuka niitä hallinnoi.

Em. syistä johtuen 10.6.2017, 141 § tehty päätös tulee kumota ja myöntää Hervannan vapaa-aikakeskuksen tilat vuoden 2017 aikana korvauksetta TEKO-hankkeen käyttöön.

Päätös

Kumoan 10.6.2017, 141 § tekemäni päätöksen ja myönnän Hervannan vapaa-aikakeskuksen tilat vuoden 2017 aikana korvauksetta TEKO-hankkeen käyttöön.

Allekirjoitus

Pekka P. Paavola, liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja

Organisaatiotieto

Tampere