§ 133 Tuotantotuen myöntäminen Ahjolan Setlementti ry:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:4427/12.05.00/2017

Päätöspäivämäärä

10.6.2017

Päätöksen tekijä

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja

Lisätietoja päätöksestä

nuorisopalvelujohtaja Jukka Etu-Seppälä, puh. 050 342 2812, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Ahjolan Setlementti ry hakee tuotantotukea 2 000 euroa 5. - 30.6.2017 järjestettäviin 7 - 10 -vuotiaille suunnattaviin kesäkerhoihin.

Päätös

Ahjolan Setlementti ry:lle myönnetään tuotantotukea 600 euroa kesäkerhojen järjestämiskustannuksiin.

Tuotantotuki maksetaan jälkikäteen syntyneiden kulujen perusteella tilityslomaketta vastaan kustannuspaikalta 137326.

Tilityslomakkeen mukaan tulee liittää kuitit vain jos maksettava summa on yli 400 euroa. Jos maksettava tuki on tätä pienempi, tulee tuen saajan säilyttää kuitit itsellään vuoden ajan tuen maksamisesta mahdollisia pistotarkastuksia varten.

Tilitys on tehtävä kuukauden kuluttua tapahtumasta.

Allekirjoitus

Pekka P. Paavola, liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja

Organisaatiotieto

Tampere