§ 70 Tuotantotuki - Ahjolan Setlementti ry

Lataa  Kuuntele 

TRE:8500/12.05.00/2018

Päätöspäivämäärä

3.5.2019

Päätöksen tekijä

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja

Lisätietoja päätöksestä

Nuorisopalvelujohtaja Jukka Etu-Seppälä, puh. 050 342 2812, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Ahjolan Setlementti ry hakee 3 000 euron avustusta 4. - 5.5.2019 Tampere Areenalla järjestettävän Pyörre-tanssitapahtuman kustannuksiin.

Ahjolan Setlementti ry on hakenut avustusta Festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustuskokonaisuudessa. Sivistys- ja kulttuurilautakunta on toiminta-avustuspäätöksessään 24.1.2019, § 12 todennut "Arvioinnin perusteella seuraavien yhteisöjen järjestämien festivaalien tai tapahtumien sisällöt eivät täytä avustuskriteereihin kirjattuja edellytyksiä vakiintuneesta, toistuvasti Tampereella järjestettävästä tapahtumasta, kansainvälisestä, valtakunnallisesta tai alueellisesta merkittävyydestä tai niiden sisällön ja tavoitteiden on katsottu olevan pääsääntöisesti muuta kuin kulttuuritoimintaa: Ahjolan Setlementti ry" ja "Ahjolan Setlementti ry:n ja XX:n hakemukset on toimitettu Kulttuuri- ja taideyksikköön tuotantotukihakemuksina käsiteltäväksi." Kulttuuri- ja taideyksiköstä Ahjolan Setlementti ry:n hakemus on toimitettu edelleen liikunta- ja nuorisoyksikköön.

 

Päätös

Ahjolan Setlementti ry:lle myönnetään tuotantotukea 800 euroa Tampere Areenalla 4. - 5.5.2019 järjestettävän Pyörre-tanssitapahtuman kustannuksiin.

Tuotantotuki maksetaan syntyneiden kulujen perusteella jälkikäteen tilityslomaketta vastaan kustannuspaikalta 137326.

Tilityslomakkeen mukaan tulee liittää kuitit vain jos maksettava summa on yli 400 euroa. Jos maksettava tuki on tätä pienempi, tulee tuen saajan säilyttää kuitit itsellään vuoden ajan tuen maksamisesta mahdollisia pistotarkastuksia varten.

Tilitys on tehtävä kuukauden kuluttua tapahtumasta.

Allekirjoitus

Kulttuuri- ja taideyksikön johtaja Toimi Jaatinen

Organisaatiotieto

Tampere