§ 240 Uimahallikemikaalien hankinta - option käyttö

Lataa  Kuuntele 

TRE:6340/02.07.01/2015

Päätöspäivämäärä

27.11.2017

Päätöksen tekijä

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

johtava liikunannohjaaja Tuula Paavola, puh. 050 554 5875, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola, puh. 050 554 5831, etunimi.p.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Liikuntajohtaja on päättänyt 5.11.2015, 231 §, uimahallikemikaalien hankinnasta Aqua Nova Oy:ltä. Päätöksen mukaan sopimuskausi on 1.1.2016 - 31.12.2017 + 1 vuoden optiokausi ja optiokaudesta päätetään erikseen.

Aqua Nova Oy on esittänyt sähköpostitse 25.10.2017 pyynnön hinnan tarkistamiseksi 5 %:lla optiokaudelle. Tarkistus johtuu EU:n biosidiasetuksesta ja biosidien tuoterekisteröintivaatimuksesta. Kemikaalien valmistaja Kemira Oyj suorittaa rekisteröinnin ja siitä aiheutuvat kustannukset nostavat hypokloriitin hintaa 5 %:lla.

Päätös

Uimahallikemikaalien hankintaa Aqua Nova Oy:ltä jatketaan optiokaudelle 1.1.2018 - 31.12.2018 ja hyväksytään 5 %:n hinnankorotus 1.1.2018 alkaen.

Allekirjoitus

Pekka P. Paavola, liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja

Organisaatiotieto

Tampere