§ 178 Urheilualustojen hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:5063/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

22.8.2018

Päätöksen tekijä

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liikuntapäällikkö Jari Tolvanen, puh. 050 554 5858, jari.tolvanen@tampere.fi ja info@hankintajuristit.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola, puh. 050 554 5831, pekka.p.paavola@tampere.fi

Päätöksen perustelut

1. Hankinnan kohde

Tampereen kaupunki (jäljempänä ”Hankintayksikkö”) on pyytänyt 20.7.2018 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia urheilualustoista. Pelialustoja hankitaan yhteensä viisi (5) kappaletta. Hankinnan kohde on tarkemmin kuvattuna tarjouspyyntöasiakirjoissa.

2. Hankintamenettely ja hankintailmoitus

Hankinnasta on 20.7.2018 lähetetty julkaistavaksi hankintailmoitus kansallisessa HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi).

Hankintamenettelynä on ollut avoin menettely, johon kaikki halukkaat tarjoajat ovat voineet osallistua.

3. Tarjousten käsittely

3.1 Tarjousten avaus

Tarjoukset tuli jättää Hankintayksikölle viimeistään 10.8.2018 kello 12:00 Suomen aikaan mennessä.

Tarjousten jättämiselle varattuun määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat yritykset:

  • Urheilulattiat-indoors Oy (2006486-1)

  • Uudenmaan PR-Lattiat Oy (0665620-3)

3.2 Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen ja tarjouspyynnönmukaisuus

Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin tarjouspyynnössä asetettujen tarjoajien soveltuvuutta koskevien vaatimusten mukaisesti. Molemmat tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus tarkastettiin. Tarjousten todettiin olevan tarjouspyynnön mukaisia.

3.3. Tarjousten vertailu

Tarjouspyynnön mukaan tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena oli halvin hinta.

Tarjoajat sijoittuivat tarjouskilpailussa seuraavasti:

Tarjoaja

Vertailuhinta

Pisteet: pienin annettu arvo / tarjottu arvo x maksimipisteet

Sijoitus

Urheilulattiat-indoors Oy

132 255,90 €

97,699

2

Uudenmaan PR-Lattiat Oy

129 213,00 €

100,000

1

 

4. Hankinta-asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999).

 

Päätös

Hankintayksikkö valitsee tarjouskilpailun voittajaksi Uudenmaan PR-Lattiat Oy:n (Y-tunnus 0665620-3).

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 129 213,00 euroa kertahankintana.

Tilaajavastuulain mukaiset asiat on selvitetty.

Hankintasopimus ei synny vielä hankintapäätöksen tiedoksiannosta, vaan vasta, kun Hankintayksikkö ja hankintapäätöksellä valittu tarjoaja ovat molemmat allekirjoittaneet hankintasopimuksen.

 

 

Allekirjoitus

Toimi Jaatinen, kulttuuri- ja taideyksikön johtaja, liikunta- ja nuorisoyksikön johtajan 1. varahenkilö

Organisaatiotieto

Tampere