§ 56 Vahingonkorvaushakemus autolle sattuneesta vahingosta

Lataa  Kuuntele 

TRE:1621/03.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

28.3.2019

Päätöksen tekijä

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Lassi Anttila, puh. 040 147 4379, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola, puh. 050 554 5831, etunimi.p.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvausvaatimuksen esittäjä on vaatinut Tampereen kaupunkia korvaamaan Nekalassa sijaitsevalla liikuntapalveluiden varastoalueella tapahtuneen ajoneuvovahingon. Vahingonkorvausvaatimus hylätään perusteettomana liitteenä olevan lakimiehen 21.3.2018 päivätyn lausunnon mukaisesti.

Liitteet sisältävät henkilötietoja, minkä johdosta niitä ei julkaista kaupungin internet-sivuilla.

Päätös

Vahingonkorvausvaatimus hylätään perusteettomana.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Lausunnot

Lakimies Lassi Anttilan lausunto 21.3.2019 on tämän päätöksen liitteenä.

Allekirjoitus

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola

Organisaatiotieto

Tampere