§ 51 Oppisopimuskoulutuksen pienhankinta, Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

Lataa  Kuuntele 

TRE:7998/02.07.01/2017

Päätöspäivämäärä

23.11.2017

Päätöksen tekijä

Oppisopimusjohtaja, Toisen asteen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Koulutustarkastaja Jaana Virtanen, puh. 050 329 5713, email jaana.p.virtanen@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Oppisopimusjohtaja Pirjo Järvinen, puh. 050 555 5526, email pirjo.a.ajarvinen@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Oppisopimuspalvelut pyysi tarjousta Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon hankinnasta oppisopimusmuotoisena Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys ry / Kankaanpään opistolta (Y-tunnus 0280690-5).

Sopimuskausi 29.3.2017 - 29.3.2018.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta.

Koska opiskelijat ovat aloittaneet tutkinnon suorittamisen Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys ry / Kankaanpään opistossa, on tarkoituksenmukaisesta jatkaa tutkinto siellä myös loppuun. Tämän vuoksi tarjous pyydettiin vain Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys ry / Kankaanpään opistolta.

Valituksi tullut tarjoaja täytti tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Tarjoajan tarjous vastasi tarjotulle tutkinnolle asetetut vaatimukset.

Edellä mainitun perusteella Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto esitetään hankittavaksi Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys ry / Kankaanpään opistolta (Y-tunnus 0280690-5) hintaan 1 922 - 4 253 €/opiskelija, henkilökohtaistamisesta riippuen.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen kaupungin sähköisessä arkistossa.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on yhteensä 19 365 €, huomioiden sopimuskauden aikana aiemmin solmitut sopimukset.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

 

Päätös

Sopimus Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon hankinnasta tehdään esityksen mukaisesti Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys ry / Kankaanpään opiston (Y-tunnus 0280690-5) kanssa.

Sopimuskausi 29.3.2017 - 29.3.2018.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on yhteensä 19 365 €, huomioiden sopimuskauden aikana aiemmin solmitut sopimukset.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erillisellä sopimuksella, joka tehdään sen jälkeen, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman.

 

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Oppisopimusjohtaja Pirjo Järvinen

Organisaatiotieto

Tampere