§ 5 Jalkojenhoitopalvelun hankinta vanhainkotihoitoon pienhankintana

Lataa  Kuuntele 

TRE:347/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

20.1.2020

Päätöksen tekijä

Palvelujohtaja, ikäihmisten palvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Hoito- ja hoivapäällikkö Marjut Lindell, puh. 040 800 4925, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Liisa Malinen, puh. 040 806 4186, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen, Ikäihmisten palveluryhmän jalkojenhoitopalvelujen hankinta Koukkuniemen vanhainkodin asukkaille.

Tampereen kaupungin vanhainkotihoidon palveluun sisältyy mahdollisuus saada tarpeen vaatiessa ammattihenkilön toteuttama jalkahoito. Toukola-rakennuksessa on jalkojenhoitotoimintaan rakennettu tila, joka on erillisellä vuokrasopimuksella vuokrattu jalkojenhoitopalvelu TiinaMarialle.

Esitän, että vanhainkotihoidon asukkaiden jalkojenhoitoon kuuluvat palvelut hankitaan jalkojenhoitopalvelu TiinaMarialta (Y-tunnus 2911265-5). Jalkojenhoidon ammatinharjoittaja Tiina Iltanen-Renvall sitoutuu tuottamaan vanhainkodin tarpeisiin tarvittavan määrän jalkojenhoitoa kuukausittain. Samalla saadaan Koukkuniemen alueen palvelutarjontaan muun muassa tehostetun palveluasumisen asukkaille omakustanteisesti ostettavaksi erillistä jalkojenhoitopalvelua. Palvelujen toteuttamisen aikatauluista, päivittäisen toteuttamisen määrästä, yrittäjä sopii erikseen vanhainkodin vastaavan palveluesimiehen kanssa vanhainkodin asukkaiden tarpeet huomioiden. Jalkahoitopalvelujen hankinta on osa Koukkuniemen alueen kehittämistä ja eri palvelumuotojen toimintojen yhtenäistämistä.

Yhden jalkojenhoitokerran hinta on 27,50 euroa. Yrittäjän kanssa on sovittu, että hän pyrkii hoitamaan kuukaudessa 80 vanhainkodin asukasta. Laskutus tapahtuu kuukaisittain jälkikäteen tehdyn listauksen mukaan, josta ilmenee tilatut ja tehdyt vanhainkodin asukkaiden jalkojenhoidot. Ostettavan palvelun hinta alittaa yleisen hintatason.

Sopimuskausi on 1.2.2020 - 31.1.2021 (sopimus tarkistetaan ja uusitaan vuosittain).

Vanhainkodin asukkaiden jalkojenhoidot laskutetaan ilman arvonlisäveroa (kyseessä on arvonlisäveroton terveyden- ja sairaanhoitoon tai sosiaalihuoltoon liittyvä palvelu, tulee jokaisessa laskussa olla merkinta "veroton ALV 130 a §:ssä tarkoitettu myynti").

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Palvelujohtajan päätösvalta perustuu sosiaali- ja terveystoimen palvelualueen johtajan päätökseen 2.1.2020 § 1, toimintasäännön liitteiden delegointimatriiseihin.

Päätös

Hankin jalkojenhoitopalveluja Koukkuniemen vanhainkodin asukkaille jalkojenhoitopalvelu TiinaMarialta (Y-tunnus 0211675-2).

Sopimuskausi on 1.2.2020 - 31.1.2021. 

Hankinnan arvonlisäveroton arvo yhteensä on noin 26 400 euroa/vuosi.

Hankintapäätös on kaupunkia sitova, kun hankintasopimus on allekirjoitettu ja päätös on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

Palvelujohtaja Mari Patronen 

Organisaatiotieto

Tampere