§ 92 RAI-avainosaaja koulutuksen hankinta ikäihmisten palveluryhmän kotihoidon henkilökunnalle

Lataa  Kuuntele 

TRE:506/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

11.2.2020

Päätöksen tekijä

Palvelujohtaja, ikäihmisten palvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäälliokkö Leila Mäkinen, puh. 050 570 2319, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Liisa Malinen, puh. 040 806 4183, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

RAI-järjestelmä on kansainvälinen hoidon ja palvelujen laadun ja kustannusvaikuttavuuden arviointi- ja seurantajärjestelmä. RAI:n avulla voidaan omaa toimintaa ja sen tuloksia vertailla järjestelmällisesti ja luotettavasti asiakas-, yksikkö-, laitos/alue- ja kuntatasolla. RAI -vertailukehittämisen tarkoituksena on tarjota vanhuspalvelujen tuottajille ja tilaajille yhdenmukaisesti kerättyä vertailutietoa oman toimintansa arviointiin ja kehittämiseen sekä parhaimpien käytäntöjen tunnistamiseen.

Tampereen kaupunki on solminut sopimukset THL:n kanssa RAI -järjestelmän käyttöoikeudesta ja RAI -tiedon luovuttamisesta erikseen kotihoidon ja laitoshoidon RAI:n käytöstä ja vertailukehittämisestä.
Sopimuksen kohteena on käyttöoikeuden saajan jatkuva oikeus käyttää RAI-järjestelmää omassa työssään ja THL:n oikeus saada käyttöönsä RAI-tiedot käyttöoikeuden saajalta.

Raisoft on tarjonnut RAI-avainosaajakoulutusta 1, 2, ja 3 koulutusosiot, jotka muodostavat vuoden 2020 aikana toteutettavan koulutuskokonaisuuden, lisäksi osallistujat hyödyntävät kahden vuoden ajan Raisot.net-oppimisympäristöä. Ryhmäkoko on 20 henkilöä. Koulutus toteutetaan kolmena (3) lähiopetuspäivänä neljä (4) tuntia, yksi opetystunti on 60 minuuttia. Koulutukset toteutetaan kotihoidon osoittamassa paikassa.

Koulutusten arvonlisäveroton hinta yhteensä 6 540,00 euroa (tarjous 24.10.2019 nro 3407).

Hankinta esitetään tehtäväksi suorahankintana 28 §:n mukaisesti, koska Raisoft LTD on ainoa järjestelmän toimittaja Suomessa.

Palveluryhmän palvelujohtajan päätösvalta perustuu sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtajan päätökseen 29.1.2020 § 10, toimintasäännön liitteen delegointimatriisi.

Päätös

Hankitaan RAI-avainosaaja 1, 2 ja 3 koulutusosiot Oy Raisoft Ltd:ltä 24.10.2019 tarjouksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Palvelujohtaja Mari Patronen 

Organisaatiotieto

Tampere