§ 145 Alueellisen jätehuoltolautakunnan jäsenen osallistuminen jätelautakuntien neuvottelupäiville Seinäjoella

Lataa  Kuuntele 

TRE:6452/01.04.01/2018

Päätöspäivämäärä

23.10.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti 10.10.2018 esittää, että jätehuoltolautakunnan varsinainen jäsen Miisa Karjalainen oikeutetaan osallistumaan FCG Koulutus Oy:n järjestämille valtakunnallisille jätelautakuntien neuvottelupäiville 15.-16.11.2018 Seinäjoella.

Neuvottelupäivät on tarkoitettu kuntien jätehuoltoviranomaisille, jätehuollon kunnallisille toimijoille ja luottamushenkilöille. Neuvottelupäivät alkavat ympäristöministeriön ja Kuntaliiton lakikatsauksilla. Tämän jälkeen esitellään mm. jätedirektiivien muutoksia ja kuullaan esimerkkejä siitä, miten muutoksiin voi sopeutua. Neuvottelupäivillä käsitellään myös muovin ja tekstiilien keräystä ja käsittelyä sekä erilliskeräyksen elinkaaritarkasteluja. Lisäksi ohjelmassa on mm. käytännön esimerkkejä jätelautakuntien järjestäytymisestä muutostilanteissa sekä kooste ajankohtaisista oikeustapauksista ja hyvistä käytännöistä.

Kaupunginhallituksen hyväksymien luottamushenkilöiden koulutuksen ja opintomatkojen periaatteiden mukaan valtakunnallisiin koulutus- ja neuvottelutilaisuuksiin voi toimielin nimetä keskuudestaan yhden osanottajan, joka on pääsääntöisesti varsinainen jäsen.

Tilaisuuden osallistumismaksu 540 euroa + alv 24 % sekä KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyskorvaus voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

Päätös

Alueellisen jätehuoltolautakunnan jäsen Miisa Karjalainen oikeutetaan osallistumaan FCG Koulutus Oy:n järjestämille valtakunnallisille jätelautakuntien neuvottelupäiville Seinäjoella 15.-16.11.2018.

Osallistumismaksu sekä KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyskorvaus maksetaan kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere