§ 154 Alueellisen jätehuoltolautakunnan osallistuminen koulutuspäiville

Lataa  Kuuntele 

TRE:6602/01.04.01/2017

Päätöspäivämäärä

22.9.2017

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Ilpo Pyymäki, puh. 040 538 6395, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Alueellinen jätehuoltolautakunta on aloittanut toimintansa kesällä 2017.  Lautakunta on 17 kunnan yhteistoimintaelin ja sen vastuulla ovat jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät. Jätehuoltoon liittyvät tehtävät kunnissa ovat olleet voimakkaassa murroksessa ja parhaillaan etsitään myös Tampereen ja sen ympäristökuntien yhteisiä toimenpiteitä ja linjauksia jätehuollon järjestämisessä.

FCG Koulutus Oy järjestää 12.10.2017 Tampereella jätelautakuntien koulutuspäivän, jossa mm. Suomen Kuntaliiiton, Pirkanmaan Jätehuollon, Korkeimman hallinto-oikeuden , FCG Koulutus Oy:n ja Tampereen kaupungin asiantuntijat paneutuvat alan lainsäädäntöön ja toimintojen järjestämiseen ja niissä saatuihin kokemuksiin.

Jätehuoltolautakunnan jäsenille koulutus on erityisen hyödyllinen koulutuspäivillä esiteltyjen teemojen vuoksi. Tilaisuuksissa käsitellään monipuolisesti lautakuntatyön lähtökohtia, keskeisiä oikeudellisia kysymyksiä sekä toimintatapoja. Koulutuksen teemoina on myös lautakunnan perustehtävät ja rooli, jäsenten ja lautakunnan oikeudellinen asema sekä jätehuollon järjestämiseen liittyvät keskeiset kysymykset kuten kunnan, jätehuoltoviranomaisen ja jätelaitoksen tehtävät ja roolit.

Koulutuspäivän hinta/hlö on 270 € + alv. 24 %. Jos lautakunnasta osallistuu vähintään 4 henkilöä, on hinta / hlö: 240 € + alv 24 %. Jos lautakunnasta osallistuu yli 8 jäsentä, kouluttaja pyytää ottamaan yhteyttä lisäalennuksen saamiseksi. Lisäksi tulevat matka- ja mahdolliset ansionmenetyskorvauskustannukset.

Alueellinen jätehuoltolautakunta on 13.9.2017 pitämässään kokouksessa päättänyt ( § 17) esittää pormestarille, että pormestari oikeuttaisi lautakunnan jäsenet osallistumaan tähän koulutuspäivään.

 

Päätös

Alueellisen jätehuoltolautakunnan jäsenet oikeutetaan osallistumaan FCG Koulutus Oy:n Tampereella 12.10.2017 pidettäville koulutuspäiville.

Koulutuspäivästä aiheutuvat kulut maksetaan jätehuoltolautakunnan kustannuspaikalta 113132, sisäinen tilaus 26299.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere