§ 109 Asunto- ja kiinteistölautakunnan osallistuminen Tilaomaisuuden linjaukset jatkotyöpajaan 22.8.2018

Lataa  Kuuntele 

TRE:4819/01.04.01/2018

Päätöspäivämäärä

6.8.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tilastrategiaa on vuoteen 2017 saakka käsitelty Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen strategiassa ja vuosisuunnitelmissa. Tilaomaisuus siirrettiin 1.1.2018 alkaen asunto- ja kiinteistölautakunnan vastuualueelle. Tilastrategian valmistelusta ja toteutuksesta vastaa Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle sijoittuva Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä.

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi 16.8.2017 § 11 lähtökohdat Tampereen kaupungin maa- ja asuntopolitiikan sekä tilastrategian valmisteluun vuosille 2018–2021. Tilastrategian osalta keskeisiä painopisteitä ovat rakennusten älykkyys, ympäristöystävällinen kiinteistönpito, tehokkaampi tilankäyttö ja kustannustehokkuuus. Tilastrategian valmistelua jatketaan hyväksyttyjen suuntaviivojen mukaisesti rinnan kaupungin strategiatyön 2018–2021 kanssa.

Tilaomaisuuden linjauksilla varmistetaan kaupungin palveluille tarkoituksenmukaiset, turvalliset ja terveelliset tilat sekä hoidetaan, kehitetään ja realisoidaan kaupungin tilaomaisuutta tarkoituksenmukaisella sekä kestävällä tavalla. Tampereen kaupunki hankkii tiloja palveluverkkonsa tarpeisiin toimien käyttäjäomistajana tai vuokralaisena.

Kiinteistöjohtaja päätti 12.3.2018 § 206 Tilaomaisuuden linjausten laadinnan hankinnasta FCG Konsultointi Oy:ltä. Linjausten valmistelua toteutetaan mm. järjestämällä kolme konsultin organisoimaa ja fasilitoimaa työpajaa. Aloitustyöpajaan 18.6.2018 osallistui keskeisiä toimijoita kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmästä, hyvinvointipalveluista sekä Tampereen Tilapalvelut Oy:stä. Jatkotyöpaja järjestetään 22.8.2018 kaupungin omissa neuvottelutiloissa, Frenckellin auditoriossa. Työpajaan on tarkoituksenmukaista kutsua aloitustyöpajaan osallistuneiden lisäksi myös asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsenet varahenkilöineen.

Päätös

Asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsenet, varajäsenet ja kh:n edustaja oikeutetaan osallistumaan Tampereella pidettävään Tilaomaisuuden linjaukset jatkotyöpajaan 22.8.2018.

Työpajan kustannukset (tarjoilut ja mahdolliset ansionmenetyskorvaukset) maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset.

Lausunnot

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio:

Luottamushenkilöiden koulutus- ja opintomatkojen sekä koulutustilaisuuksiin osallistumisen periaatteista annetun konsernimääräyksen mukaan lautakuntien työseminaareihin sekä koulutus- ja opintomatkoille voivat osallistua toimielimen varsinaiset jäsenet, varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä hänen henkilökohtainen varajäsenensä, sekä kaupunginhallituksen edustaja ja pormestari. Varajäsenet voivat osallistua toimielimille Tampereella järjestettäviin työseminaareihin.

Koska nyt on kyseessä asunto- ja kiinteistölautakunnan alaiseen toimintaan keskeisesti kuuluvien Tilaomaisuuden linjausten laadinnan valmistelu, katson, että myös varajäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan 22.8.2018 Tampereella pidettävään työpajaan. Koulutustilaisuuden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101 Toimielimen yhteiset.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere