§ 127 Edustaja Kansallisen tekoälyohjelman esiselvityshankkeen valmisteluryhmään

Lataa  Kuuntele 

TRE:6123/00.01.05/2018

Päätöspäivämäärä

19.9.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh. 050 5559467, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Valtiovarainministeriö on 4.9.2018 asettanut kansallisen tekoälyohjelma Auroran esiselvityshankkeen ja sille valmisteluryhmän. VM/1769/00.01.00.01/2018. Hankkeen toimikausi on 15.9.2018-28.2.2019.

Esiselvityshankkeen tavoitteena on

  • kuvata tekoälyjen ja autonimisten sovellusten muodostama hajautettu verkko, joka luo edellytyksiä ihmiskeskeiselle ja ennakointikykyiselle yhteiskunnalle
  • vauhdittaa julkisen hallinnon siirtymistä tekoälyyn turvallisesti ja eettisesti kestävällä tavalla
  • määritellä valittuihin elämäntapahtumapilotteihin uudet elämäntapahtuma-ajatteluun perustuvat toimintamallit, jotka mahdollistavat julkisen hallinnon ihmiskeskeisen ja ennakointikykyisen toiminnan tekoälyaikana.

Esiselvitysvaiheessa määritellään edellytykset yhteiskehittämishankkeena käynnistyvän Aurora-verkon rakentamiselle toteuttamalla siihen liittyviä yhteissuunnittelu- ja vertaisluontikokeiluja, testaamalla verkon tarvitsemia teknologioita, kehittämällä tekoälyjen vertaisluonnissa tarvittavia työtapoja ja valmistelemalla varsinaisen toteutusvaiheen hankintoja. Lisäksi määritellään edellytykset julkisen hallinnon eri toimijoille mahdollistaa elämäntapahtumapohjainen toiminta ja johtaminen omassa organisaatiossa, jotta Aurora-verkon toiminta olisi käytännössä mahdollista.

Esiselvityshankkeen aikana tehtävinä on valmistella tekoälyohjelma Auroran toteutussuunnitelma vuosille 2019-2022 ja toteuttaa ensimmäinen kokeiluversio helmikuun 2019 loppuun mennessä.

Valtiovarainministeriö pyytää Tampereen kaupunkia nimeämään jäsenen valmisteluryhmään.

Valmisteluryhmän tehtävänä on

  • tukea Kansallisen tekoälyohjelma Auroran toteutussuunnitelman valmistelua vuosille 2018-2022
  • sitouttaa oma organisaationsa työhön ja viestiä siitä sidosryhmilleen
  • seurata Auroran ensimmäisen kokeiluversion ja konseptisuunnittelun etenemistä ja puoltaa tarvittaessa rajauksia ja suosituksia
  • seurata Aurora-verkon edellyttämien elämäntapahtuma-ajatteluun perustuvien toimintamallien muutostyön etenemistä ja puoltaa tarvittaessa rajauksia ja suosituksia
  • tukea uusien organisaatioiden kytkeytymistä mukaan Aurora-kehitystyöhön.

Strategia- ja kehittämisyksikkö on omistajana kaupunkitasoiselle asiakkuudenhallinnan kehittämiselle. Asiakkuudenhallinnan kehittämispäällikkö Outi Vasara on vastannut vuoden 2017 alusta lähtien Tampereen kaupungin yhteistyöstä valtiovarainministeriön kanssa elämäntapahtumapiloteissa ja niihin liittyvässä kansallisen Aurora-tekoälyverkon kehittämisessä. Lisäksi Vasara vastaa muutto opiskelukaupunkiin -elämäntapahtumapilotista, joka on yksi kansallisen hankkeen osatoteutusprojekteista. Kansalliseen hankkeeseen kuuluu Tampereen kaupungin asiakkuudenhallinnan kehittymisen kannalta merkittäviä sisältöjä, kuten asiakastiedon hallintaa ja hyödyntämistä sekä asiakas- ja ihmislähtöisten toiminta- ja johtamismallien sekä tekoälyllä tuettujen palvelukokonaisuuksien kehittämistä. Tämän perusteella Tampereen kaupungin edustajaksi valmisteluryhmään nimetään kehittämispäällikkö Outi Vasara.

Päätös

Valtiovarainministeriön asettamaan Kansallisen tekoälyohjelma Auroran esiselvityshankkeen valmisteluryhmään nimetään Tampereen kaupungin edustajana kehittämispäällikkö Outi Vasara.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere