§ 191 Ehdokkaan nimeäminen opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan 1.1.2018-31.12.2020

Lataa  Kuuntele 

TRE:7700/00.03.01/2017

Päätöspäivämäärä

7.11.2017

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Sarita Mäkelä, puh. 040 806 4958, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Johtaja Teppo Rantanen:

”Opetus- ja kulttuuriministeriö on 19.10.2017 lähettämällään kirjeellä pyytänyt Tampereen kaupunkia nimeämään ehdokkaan Opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan toimikaudeksi 1.1.2018 - 31.12.2020.

Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja yliopistolain mukaisissa opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevissa asioissa.

Lautakunnassa on sivutoiminen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kymmenen muuta sivutoimista jäsentä. Muilla jäsenillä on kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto nimittää lautakunnan opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä vähintään yhdellä tulee olla ammatillisen koulutuksen, yhdellä korkeakoulusektorin, yhdellä lääketieteen, yhdellä opiskeluterveydenhuollon ja yhdellä muun opiskelijahuollon asiantuntemusta. Lautakunnan jäsenet toimivat tuomarinvastuulla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Tampereen kaupungin, Helsingin kaupungin sekä ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön ehdotuksia Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan opiskeluterveydenhuollon asiantuntemusta omaavaksi jäseneksi ja varajäseneksi. Sekä varsinaiseksi jäseneksi että varajäseneksi pyydetään nimeämään mies- ja naisehdokas.

Lääkäri Noora Seilo oli Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan jäsenenä nyt päättyvällä kaudella.

Esitän, että Tampereen kaupunki ehdottaa Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Tuija Ylöniemeä, joka toimii lukio-koulutuksessa rehtorina ja Jari Rauhalaa, joka toimii ammatillisen koulutuksessa toimialajohtajana. Varajäseniksi Tampereen kaupunki ehdottaa Tuula Hoivalaa, joka toimii ammatillisessa koulutuksessa koulutusalajohtajana ja Jorma Suoniota, joka toimii lukiokoulutuksen johtajana.”

Päätös

Tampereen kaupunki ehdottaa ajalle 1.1.2018-31.12.2020 Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan varsinaiseksi jäseneksi rehtori Tuija Ylöniemeä  ja toimialajohtaja Jari Rauhalaa sekä varajäseniksi koulutusalajohtaja Tuula Hoivalaa ja lukiokoulutuksen johtajaa Jorma Suoniota.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere