§ 29 Erityisryhmien asumisen työryhmän asettaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:667/00.01.05/2018

Päätöspäivämäärä

20.2.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä, puh. 040 800 7391 ja kehittämiskoordinaattori Jenni Mäki, puh. 040 800 7590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Inhimillinen ja vetovoimainen Tampere, Lauri Lylyn pormestariohjelman 2017–2021 mukaisesti Tampere turvaa sosiaalisesti ja alueellisesti tasapainoiset asuntomarkkinat lisäämällä ja hajauttamalla kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa eri puolille kaupunkia, turvaamalla erityisryhmien asumisen tarpeet tarjoamalla uusia asumisen malleja ja vaihtoehtoja sekä luomalla edellytyksiä yhteisöllisen asumisen kehittymiselle ja osuuskuntapohjaiselle rakennuttamiselle. Tampere – Sinulle paras, Tampereen strategian 2030 mukaisesti kaupunkia suunnitellaan siten, että kaupunkimainen asuminen on hyvä vaihtoehto kaikissa elämäntilanteissa. Strategian mukaisesti kaupunkiseudulla on monipuolista ja monimuotoista asuntokantaa sekä houkuttelevia asuinympäristöjä. Kohtuuhintaisten asuntojen ja asumispalvelujen määrä turvataan ja luodaan edellytyksiä myös yhteisöllisen asumisen kehittymiselle. Strategian mukaisesti Tampere on yhteistyön suunnannäyttäjä kaupunkiseudun ja Pirkanmaan maakunnan kanssa. Palvelujen painopistettä on siirretty ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä kotiin vietäviin palveluihin.

Tampereen maa- ja asuntopolitiikan linjauksissa 2018–2021 nostetaan esille kaikkien asumisen erityisryhmien osalta maakunnan ja kaupungin välisen suunnitteluyhteistyön välttämättömyys. Erityisryhmien asumista on tarve edistää esimerkiksi ikäihmisten, pitkäaikaisasunnottomien, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sekä kehitysvammaisten osalta. Alueilla, joilla ikääntyneitä asuu eniten, tulee kehittää esteettömiä asuin- ja palvelualueita sekä ikääntyville soveltuvia monimuotoisia asumisratkaisuja muun asumisen joukossa ja samalla mahdollistaa ikääntyneiden yksilöllisten elämäntapojen ja identiteetin säilyminen. Edellä mainitun toteutuminen edellyttää erityisryhmien asumisen tarpeet huomioivaa otetta, jossa tehdään yhteistyötä muun muassa asumisen kehittämisen, kaavoituksen ja kaupungin tonttituotannon, kaupunkitilojen ja asuntojen suunnittelun ja rakentamisen sekä palveluiden suunnittelun välillä. Yhteistyötä on aikaisemmin koordinoinut asuntopoliittinen työryhmä. Varauduttaessa asumispalvelujen siirtymiseen maakunnan järjestämisvastuulle on tarve erityisryhmien asumisen koordinoimiselle omassa työryhmässään.

Erityisryhmien asumisen työryhmän tehtävänä on soveltaa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa ja sen piloteissa kehitettyjä malleja paikallisiin tarpeisiin, koordinoida Tampereen erityisryhmien asumisen ja rakentamisen edistämisen kokonaisuutta maa- ja asuntopoliittisten linjausten mukaisesti ja vastata yhteistyön toteuttamisesta kaupungin eri toimijoiden ja erityisryhmien asumiseen ja rakentamiseen liittyvien keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Työryhmä tekee yhteistyötä maakunnan kanssa erityisryhmien asumisen ja rakentamisen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Työryhmä tekee esityksiä toimenpiteistä ja seuraa niiden toteutumista. Työryhmän toimikausi on vuoden 2019 loppuun, jonka jälkeen seurantaryhmän tarpeellisuutta ja kokoonpanoa tarkastellaan uudestaan SOTE -uudistuksen tuomien muutosten myötä. Työryhmän jäseniltä on pyydetty suostumus seurantaryhmään osallistumisesta.

Päätös

Kaupungille perustetaan erityisryhmien asumisen työryhmä, jonka tehtävänä on vastata erityisryhmien asumisen edistämisestä Tampereen kaupungilla. Työryhmän toimikausi päättyy vuoden 2019 lopussa.

Työryhmän puheenjohtajaksi nimetään apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki, varapuheenjohtajaksi asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä ja sihteeriksi kehittämiskoordinaattori Jenni Mäki.

Työryhmän jäseniksi nimetään:

Maritta Närhi, sosiaalipalvelupäällikkö, Tampereen kaupunki
Anne-Mari Ahonen, erikoissuunnittelija, Tampereen kaupunki
Maippi Kiiski, palvelupäällikkö, Tampereen kaupunki
Monika Sola, kehittämiskoordinaattori, Tampereen kaupunki
Kirsti Hankela, hankearkkitehti, Tampereen kaupunki
Marjaana Räsänen, palvelupäällikkö, Tampereen kaupunki
Kaisu Kammonen, erityisasiantuntija, Tampereen kaupunki
Aila Taura, tonttipäällikkö, Tampereen kaupunki
Pasi Kamppari, tonttipäällikkö, Tampereen kaupunki
Hanna Montonen, yhdyskuntasuunnittelupäällikkö, Tampereen kaupunki
Ella Suojalehto, ikäihmisten palvelujen päällikkö, Tampereen kaupunki
Hanna Karojärvi, esteettömyysasiamies, Tampereen kaupunki

Työryhmään kutsutaan muutosagentti Anu Kallio, Pirkanmaan Liitto.

Työryhmä kutsuu tarvittaessa kokouksiinsa muita asiantuntijoita.

Työryhmän mahdolliset kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 135004.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere