§ 176 Esittävien taiteiden opetuksen nykytila ja tulevaisuuden koulutuspolut - työryhmän nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7994/00.01.05/2018

Päätöspäivämäärä

5.12.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Teppo Rantanen, puh. 0400 235 442, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereella on laaja-alainen kulttuurialan koulutus- ja palvelutarjonta, jossa esittävillä taiteilla, musiikilla, tanssilla ja teatteritaiteella on vahva jalansija. Tampereen yliopisto tarjoaa maisteritasoista näyttelijäntaiteen tutkimusperustaista koulutusta, johon otetaan opiskelijoita joka toinen tai joka kolmas vuosi. Tampereen ammattikorkeakoulussa voi hakeutua musiikin koulutukseen, jossa vaihtoehtoina ovat musiikkipedagogin ja muusikon tutkinnot. Tampereella on useita taiteen perusopetusta esittävissä taiteissa antavia oppilaitoksia sekä erityistehtävän lukiokoulutusta ilmaisutaidossa ja musiikissa. Toisen asteen ammatillista koulutusta on tarjolla musiikin, tanssin ja median alalla. Tanssi, teatterit ja orkesterit ovat hyvin edustettuina sekä logistisesti ja synergiaeduiltaan lähellä toisiaan. Audiovisuaalisen alan ammatillista toimintaa on kaupungissa paljon, ja mm. av-tuotantojen tuotantokannustinjärjestelmä vahvistaa alan toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä Tampereella. Taiteen koulutusta antaville vetovoimaisille oppilaitoksille tämä on mahdollistanut toimivat työelämäyhteydet ja laajan oppilaspohjan, josta on hyötynyt koko kaupunkiseudun eri elinkeinot, opetus ja kulttuuriala.

Tampereen kaupunki on päättänyt hakea vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Taiteen ja kulttuurin koulutuspolkujen ja -tarjonnan vahvistaminen on yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista. Tässä tehtävässä tarvitaan laajapohjaista toimijakentän yhteistyötä, johon osallistuvat niin koulutus- ja tutkimusorganisaatiot, taidelaitokset ja muut kulttuuritoimijat kuin julkisorganisaatiot. Taiteen ja kulttuurin koulutuksen vahvistaminen koskee kaikkia taiteenaloja, mutta esittävillä taiteilla on erityisen suuri merkitys.

Koulutuskentän vahvasti muuttuessa niin toisella kuin korkea-asteella ja valtionosuusjärjestelmän uudistuessa on syntynyt kuitenkin selkeä tarve luoda yhteinen kuva esittävien taiteen tulevaisuudesta Tampereella. Keskeistä on hahmottaa, miten voidaan turvata korkea koulutustaso taiteen perusopetuksesta toiselle asteelle ja edelleen AMK-tutkintoihin. Esittävien taiteiden aseman turvaaminen edellyttää myös yhteistä edunvalvontaa, jonka vuoksi yhteisen näkemyksen luominen on keskeistä.

Tämän kokonaisuuden selvittämistä varten esitetään asetettavaksi työryhmä selvittämään esittävien taiteiden opetuksen nykytilan ja tulevaisuuden koulutuspolut. Työryhmän tehtävänä on:

  • Luoda yhteinen näkymä esittävien taiteiden tulevaisuudesta Tampereella eri oppilaitosasteilla

  • Tunnistaa tulevaisuuden koulutuspolut laadukkaan opetuksen turvaamiseksi

  • Tunnistaa oppilaitosten ja muiden toimijoiden keskeiset synergiaedut

  • Ennakoida tulevia esittävien taiteiden tilatarpeita

  • Koota yhteen esittäviä taiteita koskevat yhteiset edunvalvonnan viestit

  • Sovittaa ja koota näkemykset osaksi Tampereen kulttuuripääkaupunkihakuprosessia ja sen strategisia sisältöjä.

 

 

 

Päätös

Esittävien taiteiden opetuksen nykytilaa ja tulevaisuuden koulutuspolkuja selvittämään nimetään työryhmä.

Työryhmän jäseniksi nimetään:

Anna-Kaisa Heinämäki, Tampereen kaupunki, apulaispormestari (pj)

Johanna Loukaskorpi, apulaispormestari

Lauri Savisaari, Tampereen kaupunki, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Kristiina Penttinen, Tampereen kaupunki, intendentti

Tuija Flinck, Tampereen yhteiskoulun lukio, rehtori

Ville Vuorisalmi, Hatanpään lukio, rehtori

Työryhmään kutsutaan:

Reino Bragge, Tampereen Teatteri, johtaja

Otso Kautto, Tampereen Työväen Teatteri, johtaja

Panu Raipia, Suomen Teatteriopisto, rehtori

Sampsa Konttinen, Tampereen konservatorio, rehtori

Jouni Auramo, Pirkanmaan Musiikkiopisto, rehtori

Pauliina Hulkko, TaY, professori

Timo Salo, TAMK, koulutuspäällikkö

Ilkka Rahkonen, Business Tampere

Taina Kopra, Sorin Sirkus

Piia Kulin, Pirkanmaan Tanssin Keskus ry

Helena Hiilivirta, asiantuntija

Työryhmän sihteeriksi nimetään

Jaakko Laurila, Tampereen kaupunki, kehittämispäällikkö

Työryhmä voi kutsua kuultavakseen myös muita asiantuntijoita harkintansa mukaisesti.

Työryhmän on laadittava selvitys 31.5.2019 mennessä.

Työryhmän kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 154021, Yrityspalvelut ja edunvalvonta sis.til. 25267, Pormestarin työryhmät.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere