§ 109 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan valitukseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3205/10.00.03/2016

Päätöspäivämäärä

11.8.2017

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Patricia Nikko, 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Elinvoima- ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja Teppo Rantanen:

Kaupunginhallitus on 8.2.2016 § 55 päättänyt muun ohessa, että Asunto Oy Tampereen Sammonkatu 8-10-nimiselle yhtiölle vuokratun tontin XX-416-48 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 50 vuoden ajaksi 1.8.2016-31.7.2066. Elinkustannusindeksiin sidotuksi perusvuokraksi 1.8.2016 alkaen vahvistetaan 5909,97 euroa vuodessa. Tämän hetkinen vuosivuokra on 112 644 euroa. Päätöksestä jätettiin oikaisuvaatimus Asunto Oy Sammonkatu 8-10 toimesta. Oikaisuvaatimuksessa Sammonkatu 8-10 vaati, että kaupunginhallituksen päätöstä muutetaan siten että tontin vuosivuokraksi vahvistetaan 1.8.2016 alkaen 84 030 euroa. Kaupunginhallitus on hylännyt oikaisuvaatimuksen valituksenalaisella päätöksellään 29.3.2016 (135 §).

Päätöksestä jätettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen valitus Asunto Oy Sammonkatu 8-10 toimesta. Valittaja vaati, että kaupunginhallituksen päätös kumotaan ja tontin vuosivuokraksi vahvistetaan 1.8.2016 alkaen 84 030 euroa.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi päätöksen asiassa 12.5.2017. Hallinto-oikeus ei tutkinut Asunto Oy Sammonkatu 8-10 vuokran määrän vahvistamista koskevaa vaatimusta. Muulta osin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta 20.6.2017 saadun tiedon mukaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätös on siten lainvoimainen.

 

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 12.5.2017 nro 17/0363/3 merkitään tiedoksi.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere