§ 110 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan valitukseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4517/10.00.03/2015

Päätöspäivämäärä

11.8.2017

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Patricia Nikko, puh 0400 239710, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Elinvoima- ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja Teppo Rantanen:

Kaupunginhallitus on 2.3.2015 § 100 päättänyt muun ohessa, että As Oy Kaskitie 11-15-nimiselle yhtiölle vuokratun tontin XX-417-64 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 50 vuoden ajaksi 1.9.2015-31.8.2065. Tontin elinkustannusindeksiin sidotuksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.9.2015 alkaen 4037,28 euroa vuodessa. Tämän hetkisen vuosivuokra on 77 112 euroa. Päätöksestä jätettiin oikaisuvaatimus As Oy Kaskitie 11-15 toimesta, jonka mukaan kaupunginhallituksen päätöstä tulisi muuttaa siten, että tontin vuosivuokraksi vahvistetaan 65 600 euroa. Kaupunginhallitus on valituksenalaisella päätöksellään 11.5.2015 § 218  hylännyt oikaisuvaatimuksen.

Päätöksestä jätettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen valitus As Oy Kaskitie 11-15 toimesta. Valittaja vaati, että kaupunginhallituksen päätöstä muutetaan siten, että tontin vuosivuokraksi vahvistetaan 65 600 euroa. Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi päätöksen asiassa 12.5.2017. Hallinto-oikeus ei tutkinut As Oy Kaskitie 11-15:n vuokran määrän vahvistamista koskevaa vaatimusta. Muulta osin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.
Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta 20.6.2017 saadun tiedon mukaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätös on siten lainvoimainen.

 

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 12.5.2017 nro 17/0360/3 merkitään tiedoksi.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere