§ 207 Huumeongelman tilannekuva ja haittojen ennaltaehkäisty -työryhmän nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:8393/00.01.05/2017

Päätöspäivämäärä

27.11.2017

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Apulaispormestari Johanna Loukaskorpi, puh. 040 806 3691, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hyvinvoinnin tukemiseen kuuluu myös päihteiden käytön ennaltaehkäisyä. Työryhmän tarkoituksena on selvittää huumeongelman tilannekuva ja kaupungin katuturvallisuuteen liittyviä seikkoja. Työryhmässä selvitetään, miten huumeet ja siihen liittyvät moninaiset ilmiöt näyttäytyvät tällä hetkellä Tampereella. Työryhmässä selvitetään myös hoitoonohjausjärjestelmää ja seurataan sen vaikuttavuutta. Lisäksi mietitään keinoja siihen, miten päihteiden käyttöä voidaan ennaltaehkäistä ja miten huumeiden käytöstä aiheutuvia haittoja voidaan vähentää. Työryhmä koostuu poliittisista päätöksentekijöistä ja asiantuntijoista. Työryhmä tekee ehdotuksensa toukokuun 2018 loppuun mennessä. Loppuraportti luovutetaan pormestarille.

 

Päätös

Huumeongelman tilannekuvan selvittämiseksi ja haittojen ennaltaehkäisemiseksi nimetään työryhmä, jonka puheenjohtajaksi nimetään apulaispormestari Johanna Loukaskorpi ja jäseniksi varavaltuutettu Elina Sirén, valtuutettu Kirsi Kaivonen, valtuutettu Henri Backman, valtuutettu Minna Minkkinen, sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsen Reijo Laitinen, sosiaalipalvelupäällikkö Marita Närhi, päihdeohjaaja Juha Lantz, asiakasohjauksen päällikkö Milja Koljonen ja ylilääkäri Päivi Kiviniemi.

Työryhmään kutsutaan opettaja Juha Santala/TAMK, aluejohtaja Juha Silius/A-klinikkasäätiö, ylilääkäri Outi Kuikanmäki/Hoiva Oy ja rikoskomisario Ilkka Laasanen/Sisä-suomen poliisilaitos.

Työryhmän sihteerinä toimii ostopalvelusuunnittelija Pirjo-Liisa Länkinen.

Työryhmä tekee ehdotuksensa toukokuun 2018 loppuun mennessä.

Työryhmän kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113410,Yhteiset,  sis.til. 25267, Työryhmät, pormestarin asettama.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere