§ 186 Jätelautakunnan neuvottelupäiville osallistuminen 15-16.11.2017

Lataa  Kuuntele 

TRE:7333/01.04.01/2017

Päätöspäivämäärä

1.11.2017

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintojohtaja Heli Hirvelä puh. 050 434 5466, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

FCG Koulutus Oy järjestää valtakunnalliset jätelautakuntien neuvottelupäivät 15. - 16.11.2017 Tampereella.

Tilaisuus on tarkoitettu jätelautakuntien jäsenille, esittelijöille ja valmistelijoille sekä muille kuntien jätehuollosta vastaaville henkilöille ja kuntien jätehuoltoyhtiöiden henkilöstölle.

Jätehuoltolautakunnan jäsenille koulutus on erityisen hyödyllinen koulutuspäivillä esiteltyjen teemojen vuoksi. Kyseisillä neuvottelupäivillä käsitellään mm. jätehuollon asiakkuuksien ja rekisterien hallintaa, kunnan toissijaista vastuuta yritysten jätehuollosta ja jätehuollon taksan valmistelua sekä pakkausjätteen tuottajavastuuta. Lisäksi ohjelmassa on myös Ympäristöministeriön ja Kuntaliiton ajankohtaiskatsaukset ja tietoa muovinkierrätyksestä. Tilaisuuden ohjelma on liitteenä.

Kulut koostuvat osallistumismaksusta 540 euroa + alv 24 %, sekä matka- ja mahdollisista ansionmenetyskorvauskustannuksista.

Alueellinen jätehuoltolautakunta on kokouksessaan 25.10.2017 päättänyt esittää, että varsinaiset jätehuoltolautakunnan jäsenet oikeutettaisiin osallistumaan koulutukseen. Kulut voidaan maksaa jätehuoltolautakunnan kustannuspaikalta 113132, sisäinen tilaus 26299.

Päätös

Jätehuoltolautakunnan varsinaiset jäsenet oikeutetetaan osallistumaan FCG Koulutus Oy:n järjestämille valtakunnallisille jätelautakuntien neuvottelupäiville 15. - 16.11.2017. Päivät järjestetään Tampereella Hotelli Ilveksessä.

Tilaisuudesta aiheutuvat kulut maksetaan jätehuoltolautakunnan luottamushenkilökoulutukseen varatuista määrärahoista. Osallistujien yöpymiskustannuksia ei korvata.

Kulut maksetaan jätehuoltolautakunnan kustannuspaikalta 113132, sisäinen tilaus 26299.

Lausunnot


 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere