§ 7 Kasvukäytäväverkoston yhteistyösopimuksen hyväksyminen vuosille 2018 ja 2019

Lataa  Kuuntele 

TRE:6189/00.01.05/2017

Päätöspäivämäärä

15.1.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh. 050 321 1279, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Suomen kasvukäytävä (aiemmin Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -kasvukäytävä) -yhteistyössä on mukana 20 kuntaa ja kolme
maakuntaliittoa, neljä kauppakamaria, neljä ministeriötä ja Suomen Yrittäjät ry. Osapuolten tavoitteena on kehittää alueesta Pohjoisen Euroopan kestävän kasvun dynamo, nauhakaupunkimainen kehitys- ja palvelualusta. Kaikille yhteisiä tavoitteita ovat saavutettavuuden (fyysinen ja digitallinen infra, älyliikenne ja liikkumispalvelut) kehittäminen, viestintäyhteistyö sekä alueen tekeminen aidosti kehitys- ja palvelualustaksi. Sopimus solmitaan ajalle 1.9.2017 - 31.12.2019. Sopimuspohjaista yhteistyötä on toteutettu vuodesta 2013 lähtien.

Suomen kasvukäytävä on solminut valtion kanssa ns. kasvusopimuksen vuosiksi 2016-2018.
Kasvuvyöhykkeeseen kuluvat osapuolet sitoutuvat tekemään verkostoyhteistyötä sekä keskenään että työn tavoitteiston osalta muiden toimijoiden kanssa. Tämän sopimuksen allekirjoittaneet kasvuvyöhykkeen toimijat pyrkivät yhteistyön kautta vahvistamaan myös kasvukäytävän kansainvälistä ulottuvuutta.

Suomen kasvukäytävällä on neuvottelukunta sekä ohjaus- ja viestintäryhmät, joihin kaupungit ovat nimenneet omat
edustajansa. Pormestari nimesi päätöksellään 13.9.2017 § 141 Tampereen kaupungin edustajaksi Suomen kasvukäytävän neuvottelukuntaan apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäen.  Kasvukäytävän toimintaa hallinnoi isäntäkaupunki Hämeenlinna. 
 

Hankkeen rahoitus toteutetaan jäsenmaksuin, jotka määräytyvät kuntien suuruuden mukaan ja ovat yhteensä 225 000 vuodessa.
Tampereen kaupungin osuus on 15 000 euroa vuodessa. Päätöksen liitteenä on sopimus sekä strategia 2040 -dokumentti.

Päätös

Hyväksyn verkostoyhteistyön sopimuksen vuosille 2017-2019 ja valtuutan sopimuksen allekirjoittajaksi apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäen.

Verkostomaksu 15.000 euroa/vuosi maksetaan Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen yritys- ja
yhteiskuntasuhteiden yksikön kustannuspaikalta 154021 edellyttäen, että valtuusto myöntää varat vuosittain maksua varten.
 

Allekirjoitus

Lari Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere