§ 6 Kaupunginhallituksen seminaari Mänttä-Vilppulassa 16. - 17.1.2018

Lataa  Kuuntele 

TRE:122/01.04.01/2018

Päätöspäivämäärä

9.1.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintojohtaja Heli Hirvelä, puh. 050 434 5466, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus päätti 27.11.2017 § 673 käynnistää talouden tasapainottamisohjelman toteuttamisen. Ohjelma laaditaan yhteistyössä Perlacon Oy:n kanssa.

Kaupunginhallituksen ja kaupungin laajennetun johtoryhmän talouden tasapainottamisohjelman laadintaseminaari järjestetään Mänttä-Vilppulassa 16. - 17.1.2018. Kaupunginhallituksen ylimääräinen kokous pidetään seminaarin yhteydessä 17.1.2018.

Seminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset ja ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012, Luottamushenkilökoulutus.

Päätös

Kaupunginhallituksen varsinaiset jäsenet, jäsenen estyneenä ollessa varajäsen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto oikeutetaan osallistumaan talouden tasapainottamisohjelman laadintaseminaariin Mänttä-Vilppulassa 16. - 17.1.2018.

Luottamushenkilöiden KVTES:in mukaiset matkakustannusten korvaukset, kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden osallistumismaksut maksetaan kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012, Luottamushenkilökoulutus.

 

Lausunnot

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio:

Pormestari päättää luottamushenkilöiden osallistumisesta matkoille ja koulutustilaisuuksiin lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa. Pormestari päättää matkoille ja tilaisuuksiin osallistumisesta perusteltujen esitysten pohjalta tapauskohtaisesti. Järjestettävillä opinto- ja koulutusmatkoilla on oltava kiinteä yhteys asianomaisen toimielimen toimialueeseen. Pormestarille on esitettävä matkan ohjelma, osanottajaluettelo ja kustannusarvio.

Muiden kuin valtuuston työseminaareihin sekä koulutus- ja opintomatkoille voivat osallistua toimielimen varsinaiset jäsenet, varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä hänen henkilökohtainen varajäsenensä.

Koulutustilaisuuden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

Myös Luottamushenkilöiden mukana matkustavien viranhaltijoiden ja työntekijöiden osallistumismaksut voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

Allekirjoitus

Pormestari Lauri Lyly

Organisaatiotieto

Tampere