§ 137 Konsernijohdon valvontavastuut - seminaariin osallistuminen 18.9.2017 Museokeskus Vapriikissa

Lataa  Kuuntele 

TRE:6576/01.04.01/2017

Päätöspäivämäärä

11.9.2017

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Sisäisen tarkastuksen johtaja Markus Kiviaho, puh. 040 160 1529, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen tarkastustoimikunta järjestää konsernijohdolle tarkoitetun aamuseminaarin. Tilaisuuden aiheina ovat konsernijohdon ja tarkastustoimikunnan tehtävät ja vastuut kuntalain säännöksiin perustuen. Lisäksi käsitellään hallintolain esteellisyyssäännösten soveltamista.

Seminaari  järjestetään Museokeskus Vapriikissa maanantaina 18.9.2017 klo 8.00 - 10.00.

Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet, konsernijaoston jäsenet ja varajäsenet sekä valtuuston puheenjohtajisto oikeutetaan osallistumaan seminaariin.

Luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset voidaan korvata kustannuspaikalta 113120, Kaupunginhallitus.

Tilaisuuden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113121, Pormestari.

Päätös

Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet, konsernijaoston jäsenet ja varajäsenet sekä valtuuston puheenjohtajisto oikeutetaan osallistumaan tarkastustoimikunnan aamuseminaariin  18.9.2017 museokeskus Vapriikissa.

Luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 11320, Kaupunginhallitus.

Seminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113121, Pormestari.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere