§ 17 Koulutuspoliittisen työryhmän perustaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:568/00.01.05/2018

Päätöspäivämäärä

1.2.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Taru Kuosmanen, puh. 040 704 7337 ja kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari, puh. 050 443 23529, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hyvinvoinnin palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen:

Pormestariohjelmaa ja kaupunkistrategiaa tehtäessä on sovittu valtuustoryhmien kesken, että perustetaan koulutuspoliittinen työryhmä, joka edistää pormestariohjelmaan ja strategiaan tehtyjen kirjausten ottamista käytäntöön ja seuraa niiden toteutumista. Koulutuspoliittinen työryhmä valmistelee myös perusopetuksen laatukriteerien käytön jatkamisen sekä perusopetuksen joustavamman alueellisen resurssoinnin kehittämistä. Työryhmä huomioi työskentelyssään maaliskuussa päätettävän talouden tasapainottamisohjelman mahdolliset vaikutukset.

Työryhmän työskentelyn tavoitteet tulevat kaupunkistrategiasta ja pormestariohjelmasta. Pormestariohjelman palvelulupaus: ”Tamperelaisilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus oppia laadukkaasti, yksilöllisesti ja yhteisöllisesti. Tampere on innovaatioiden ja osaamisen keskittymä.”

 • korkealaatuinen ja kansainvälisesti kiinnostava koulutus varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin älykkäät ratkaisut osaamisen ja innovaatioiden edistämiseksi uudet oppimisympäristöt muun muassa ammatillisessa koulutuksessa
 • alueittain tasa-arvoiset kasvatus- ja opetuspalvelut; tasavertaiset mahdollisuudet kasvuun ja oppimiseen
 • varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen järjestäminen lähipalveluna
 • subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttäminen
 • toimintakulttuurin kehittäminen ja opettajien täydennyskoulutus, oppimisen kannalta sopivan kokoiset ryhmät ja riittävä erityisopetus
 • toiseen asteen opiskelijoiden tarpeet huomioivan opetuksen, tuen ja ohjauksen turvaaminen opintojen loppuunsaattamiseksi
 • Tampere on jatkossakin Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki
 • Tampere - Sinulle paras -kaupunkistrategian tavoitteet 2018-2020
 • Koulutuksen vaikuttavuus on parantunut
 • Jokaiselle nuorelle on varmistettu koulutus- ja työllistymispolku
 • Tampereen vetovoima opiskelija- ja innovaatiokaupunkina on vahvistunut

Työryhmä aloittaa työskentelyn helmikuussa 2018. Loppuraportti käsitellään sivistys- ja kulttuurilautakunnassa ja elinvoima -ja osaamislautakunnassa joulukuussa 2018. Loppuraportti annetaan tiedoksi valtuustoryhmille joulukuussa 2018 ja esitetyt toimenpiteet sisällytetään talousarvioihin 2019-2020.

Esitys työryhmän jäseniksi:

 • Johanna Loukaskorpi, apulaispormestari, puheenjohtaja
 • Anna-Kaisa Heinämäki, apulaispormestari, varapuheenjohtaja
 • Taru Kuosmanen, johtaja, hyvinvointipalvelut
 • Kristiina Järvelä, kasvatus- ja opetusjohtaja
 • Tuija Viitasaari, kasvatus- ja opetuspäällikkö 
 • Pia Mikkola, palvelupäällikkö
 • Ville Raatikainen, vastaava rehtori
 • Jorma Suonio, lukiokoulutuksen johtaja
 • Helena Koskinen, ammatillisen koulutuksen johtaja
 • Tuula Vatanen, apulaisrehtori 
 • Arto Kauppinen, lehtori, OAJ:n edustaja
 • Heljä Tokas, suunnittelija, sihteeri

Päätös

Koulutuspoliittinen työryhmä nimetään seuraavasti:

Johanna Loukaskorpi, apulaispormestari, puheenjohtaja
Anna-Kaisa Heinämäki, apulaispormestari, varapuheenjohtaja
Taru Kuosmanen, johtaja, hyvinvointipalvelut
Kristiina Järvelä, kasvatus- ja opetusjohtaja
Tuija Viitasaari, kasvatus- ja opetuspäällikkö 
Pia Mikkola, palvelupäällikkö
Ville Raatikainen, vastaava rehtori
Jorma Suonio, lukiokoulutuksen johtaja
Helena Koskinen, ammatillisen koulutuksen johtaja
Tuula Vatanen, apulaisrehtori 
Arto Kauppinen, lehtori, OAJ:n edustaja
Heljä Tokas, suunnittelija, sihteeri

Työryhmä aloittaa työskentelynsä helmikuussa 2018.

Loppuraportti käsitellään sivistys- ja kulttuurilautakunnassa ja elinvoima- ja osaamislautakunnassa joulukuussa 2018 ja annetaan tiedoksi valtuustoryhmille joulukuussa 2018.

Työryhmän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113410, Esikunta, hyvinvointi.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere