§ 168 Köyhyysohjelma

Lataa  Kuuntele 

TRE:8392/00.01.05/2017

Päätöspäivämäärä

29.11.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pormestari asetti päätöksellään 27.11.2017 § 201 Köyhyystyöryhmän, jonka tehtävänä oli laatia pormestariohjelman, kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman mukaisen köyhyysohjelman vuoden 2018 loppuun mennessä. Työryhmä on luovuttanut 26.11.2018 pormestarille köyhyysohjelman, joka sisältää työryhmän ehdotuksia köyhyyden ja huono-osaisuuden vähentämiseksi Tampereella 2018-2021.

Köyhyysohjelma on päätöksen liitteenä.

Päätös

Köyhyystyöryhmän köyhyysohjelma, ehdotuksia köyhyyden huono-osaisuuden vähentämiseksi Tampereella 2018 - 2021 merkitään tiedoksi.

Köyhyysohjelma otetaan jatkokäsittelyyn asianomaisissa lautakunnissa.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere