§ 201 Köyhyystyöryhmän nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:8392/00.01.05/2017

Päätöspäivämäärä

27.11.2017

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Apulaispormestari Johanna Loukaskorpi, puh. 040 806 3691, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hyvinvoinnin tukeminen on myös köyhyyden, syrjäytymisen ja huono-osaisuuden ennaltaehkäisyä. Pormestariohjelmassa hyväksyttiin valtuustoryhmien kesken, että valtuustokaudella 2017-2021 uudistetaan edellisellä valtuustokaudella tehty köyhyysohjelma vastaamaan uuden kunnan roolia ja tehtäviä.

Tampereen kaupungin uudessa kaupunkistrategiassa Tampere - Sinulle paras

Tampereen strategia 2030 (Tampereen kaupunki 2017) on kirjattu vahvana tavoitteena, että hyvinvointi kuuluu kaikille: ”Eri alueiden ja väestöryhmien välisiä hyvinvointieroja kavennetaan kohdentamalla tukea sitä tarvitseville jo ennen ongelmien syntymistä ja tarttumalla aktiivisesti yli sukupolvien jatkuvaan huono-osaisuuteen. Syrjäytymistä ehkäistään tarjoamalla mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen, mielekkääseen vapaa-aikaan, työhön, toimeentuloon ja asuntoon sekä toimiviin peruspalveluihin.” Hyvinvointierojen kaventamisen tavoite näkyy myös valtuustokauden hyvinvointisuunnitelmassa.

Köyhyystyöryhmä koostuu poliittisista päätöksentekijöistä. Työryhmä tekee ehdotuksensa vuoden 2018 loppuun mennessä. Työryhmä laatii pormestariohjelman, kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman mukaisen köyhyysohjelman. Ohjelma sisältää toimintalinjaukset, tavoitteet sekä toimenpiteet köyhyyden ja eriarvoistumisen vähentämiseksi Tampereella. Edellisestä ohjelmasta lapset ja nuoret sekä ikäihmiset rajattiin pois. Nyt pyritään kattavampaan otantaan, ettei mikään ryhmä jäisi toimenpideohjelmasta pois. Loppuraportti luovutetaan pormestarille ja edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Köyhyysohjelman laatimiseksi asetetaan köyhyystyöryhmä, jonka puheenjohtajaksi nimetään valtuuston varapuheenjohtaja Mikko Aaltonen ja varapuheenjohtajaksi apulaispormestari Johanna Loukaskorpi sekä jäseniksi valtuutettu Erkki Axen, valtuutettu Olga Haapa-aho, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Raija Moilanen, Kari-Pekka Rauhala, sivistys- ja kulttuurilautakunnan varajäsen Hannu Soro, varavaltuutettu Jari Heinonen ja valtuutettu Tiina Elovaara.

Työryhmän sihteeriksi nimetään lapsiasiamies Tiia Heinäsuo.

Työryhmä tekee ehdotuksensa vuoden 2018 loppuun mennessä.

Työryhmän kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113410, Yhteiset,  sis.til. 25257 Työryhmät, pormestarin perustama.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere