§ 39 Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Turussa 10.-11.4.2018

Lataa  Kuuntele 

TRE:585/01.04.01/2018

Päätöspäivämäärä

22.3.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohto kokoontuu säännöllisesti yhteiseen tapaamiseen vuosittain syksyllä ja keväällä. Tapaamisen järjestämisvuoro kiertää kaupunkien kesken. Seuraava tapaaminen pidetään Turussa 10.-11.4.2018. Tapaamisessa kuullaan ja keskustellaan kuutta suurinta kaupunkia koskevista ajankohtaisista asioista ja kaupunkien yhteistyöstä. Kutsussa toivotaan kaupunginhallitusten nimeävän tapaamiseen ensisijaisesti kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistot, halutessaan myös muita edustajia, yhteensä noin kuusi edustajaa jokaisesta kaupungista. Myös virkahenkilön osallistumista toivotaan kokouksen asioiden valmistelun vuoksi.

Tapaamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

Tällä päätöksellä täydennetään pormestarin 9.3.2018 § 36 tekemää päätöstä.

Päätös

Turussa 10.-11.4.2018 järjestettävän kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen oikeutetaan osallistumaan

Pekka Salmi, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Suvi Mäkeläinen, kaupunginhallituksen jäsen
Reeta Ahonen, kaupunginhallituksen varajäsen

Tapaamisesta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkakustannusten korvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere