§ 30 Lausunto Monikielisyys vahvuudeksi -selvityksestä

Lataa  Kuuntele 

TRE:9459/12.01.01/2017

Päätöspäivämäärä

27.2.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh. 050 5559467, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö 20.12.2017, dnro OKM/10/040/2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut professori Riitta Pyykön Turun yliopistosta selvityshenkilöksi laatimaan selvityksen nykyisen kielivarannon tilasta ja tasosta. Selvitykseen tuli sisältyä sekä koulutusjärjestelmän tuottaman kielivarannon että koulutusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuvan kielivarannon karttumisen arvio, arvio maahanmuuton aiheuttamista tarpeista kielikoulutuksessa ja maahanmuuton vaikutuksista kielivarantoon sekä arvio työelämän, kansainvälisen yhteistyön sekä kulttuuri- ja sivistystarpeiden kannalta keskeisistä kielivarantoon ja kielitaitoon vaikuttavista tulevaisuuden tarpeista.

Professori Pyykkö antoi 13.12.2017 ministeriölle ehdotuksensa kielivarannon monipuolistamisen ja kielitaitotarpeiden edellyttämistä toimenpiteistä koulutuksessa ja tutkimuksessa sekä arvion joidenkin toimenpiteiden kustannuksista ja mahdollisista säädösmuutostarpeista. Tampereen kaupungilta on pyydetty lausuntoa selvittäjän ehdotuksista.

Päätös

Annan Monikielisyys vahvuudeksi -selvityksestä liitteenä olevan lausunnon.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere