§ 46 Lausunto oikeusministeriölle tuomioistuinviraston perustamisesta

Lataa  Kuuntele 

TRE:1924/00.03.02/2018

Päätöspäivämäärä

27.3.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Oikeusministeriö on 25.1.2018 asettanut hankkeen tuomioistuinviraston perustamiseksi. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa valmistellaan tuomioistuinviraston perustamisen edellyttämät lainsäädäntömuutokset sekä arvioidaan oikeusministeriöstä tuomioistuinvirastolle siirtyvät tehtävät. Hankkeen toisessa vaiheessa suunnitellaan tuomioistuinviraston toiminta ja hallinto.

Tuomioistuinviraston sijaintipaikasta päättäminen edellyttää alueellistamislainsäädännön (laki 362/2002 ja valtioneuvoston asetus 567/2002) mukaista sijoittamisselvitystä. Sijoittamisselvityksen tulee sisältää tiedot tuimioistuinviraston perustamisen toiminnallisista, taloudellisista, alueellisista ja henkilöstöön liittyvistä vaikutuksista. Oikeusministeriö on päättänyt selvittää Espoon, Helsingin, Joensuun, Kouvolan, Rovaniemen, Tampereen, Vaasan ja Vantaan kaupunkien soveltuvuuden tuomioistuinviraston sijaintipaikaksi.

Oikeusministeriö on lausuntopyynnöllä 7.3.2018 OM 20/021/2017 varannut kyseisille kaupungeille mahdollisuuden toimittaa kirjallinen lausunto tuomioistuinviraston sijoittamisen kannalta keskeisistä seikoista. Määräpäivä lausunnolle on 27.3.2018.

 

Päätös

Hyväksytään liitteenä oleva lausunto.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere